430-4123/02 – Simulace a testování elektronických systémů (STES)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU0143 Ing. Petr Krupa
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studnet získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech simulování a testování elektronických systémů především v oblasti automobilového průmyslu. Schopnost samostatného testování elektronických systémů, zpracování zadávacích specifikací a logiky testování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na oblast verifikace elektronických systémů pro automobilové aplikace formou počítačových simulací a fyzického testování. Jedná se zejména o elektronické řídicí jednotky automobilových elektronických systémů. Pro simulaci a testování vzorků jsou využívány sofistikované počítačové programy a speciální testovací hardware. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, elektrických pohonů a testovacích postupů pro automobilový průmysl.

Povinná literatura:

KARBAN, Pavel. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1301-9. Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH, Plochingen, Germany, Springer, 2014. ISBN 978-3-658-01783-5. Technical Papers on the Development of Embedded Electronics, Vector Informatik GmbH, Stuttgart, Germany, 2018.

Doporučená literatura:

Neborák, I.: Modelování a simulace elektrických regulovaných pohonů. Monografie, VŠB-TU Ostrava 2002, 172 stran, ISBN 80-248-0083-7. JURGEN, Ronald K, ed. Automotive electronics handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1999. ISBN 0-07-034453-1. ZAMAN, Najamuz. Automotive electronics design fundamentals. Cham: Springer, [2015]. ISBN 978-3-319-17583-6. Domovské stránky produktu MATLAB/SIMULINK www.mathworks.com Domovské stránky produktu Vector Informatik www.vector.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy - Test č.1, Test č.2 (viz osnova cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Vypracování a fyzická realizace semestrálního projektu. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: - Úvod do prostředků počítačové simulace a testování automobilových elektronických systémů. - Tvorba simulačních modelů pro testovací aplikace. - Simulace v reálném čase - FPGA aplikace. - Testovací specifikace - pojmy, tvroba a zpracování specifikací. - Příprava testovací aplikace - zpracování požadavků, konstrukce testovacího zařízení, připojení testovaného objektu. - Tvorba testů - logika testování, SW pro tvorbu testů. - Tvorba testů - struktůry testů, návaznosti. - Tvorba testů - textové programování. - Tvorba testů - grafické progrmování. - Sestavení testů. - Implementace testů do testovací aplikace. - Testovací protokoly - struktůra, zpracování výsledků. - Speciální testovací aplikace. Náplň cvičení: - Úvod - BOZP, seznámení s průběhem semestru, podmínky absolvování předmětu, seznámení s laboratoří. - Zadání semestrálního projektu (dále jen SP) - specifikace zadání, postup řešení. - Návrh simulačního modelu v prostředí MATLAB/Simulink. - Příprava simulačního modelu pro testovací aplikaci. - Tvorba simulačního modelu, dle SP. - Kompilace simulačního modelu pro testovanou aplikaci. - Test č. 1. - Zpracování testovací specifikace. - Tvorba testovací úlohy - textové programování. - Tvroba testovací úlohy - grafické programování. - Programování testovací úlohy, dle SP. - Realizace semestrálního projektu. - Test č. 2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Zápočtový test Písemka 20  5
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Praktická část Písemná zkouška 40  10
                Ústní část Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti: Absolvování zápočtového testu a odevzdání semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní