430-4130/01 – Applications of control algorithms in AS (AŘAS)

Gurantor departmentDepartment of Applied ElectronicsCredits5
Subject guarantorIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.Subject version guarantorIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2022/2023Year of cancellation
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRU0143 Ing. Petr Krupa
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
WON0020 Ing. Miroslav Wondra
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci v automobilových elektronických systémech. Studenti se naučí efektivně využít programovacích prostředků a vývojových platforem pro vývoj řídicích aplikací. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných aplikačních programů. Na základě těchto znalostí budou studenti schopni zvolit vhodný programovací jazyk či vývojovou platformu pro realizaci konkrétní aplikace. Náplň se soustředí na řídící aplikace moderních elektronických systémů automobilů.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Verification of study: Checking tests - Test No.1, Test No.2 Conditions for credit: Pass through 2 checking tests in regular terms. Elaboration and physical implementation of the semester project. Acquirement at least of 25 point from the 40 possible.

E-learning

Other requirements

There are no additional student requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: - Introduction to the subject and issues of control algorithms in automotive. - Method of algorithm design with respect to input requirements, system and software architecture. - Decomposition of the system into functions and subproblems, functional linkages of algorithms. - Programming conventions in automotive, choice of variable and function names, determination of the complexity of algorithm implementation. - Overview of development platforms for automotive systems. - Program code optimization, debugging, testing and stepping. - Methods of creating control control structures. - Processing and handling of automotive sensor data. - Application of algorithms for automotive powertrain control. - Application of algorithms for the control of vehicle chassis systems. - Application of algorithms for vehicle comfort systems. - Specifics of algorithms for ADAS systems. - Selection of algorithms for autonomous driving of automobiles.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40 (40) 25
                Kontrolní test Written test 10  0 2
                Zápočtový test Written test 15  5 2
                Semestrální projekt Semestral project 15  5 1
        Examination Examination 60 (60) 20 3
                Písemná část Written examination 30  10 1
                Ústní část Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation: Passing the credit test and submitting a semester project.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0716A060001) Automotive Electronic Systems SPA P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0716A060001) Automotive Electronic Systems SPA P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter