430-4201/01 – Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky (KZPE)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
KIR0024 Ing. Štěpán Kirschner
KOU0090 Ing. Daniel Kouřil
PAL70 doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech konstrukce zařízení průmyslové elektroniky, schopnost samostatné analýzy a syntézy konstrukce elektronických zařízení a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního elektronického zařízení. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s postupy a metodami pro konstrukční návrh elektronických zařízení, seznamuje se základním sortimentem komponent a jeho konstrukčním provedením.

Povinná literatura:

Šavel, J.: Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. BEN, 2007, ISBN 987-80-7300-190-2. Abel, M.: Plošné spoje se SMD, návrh a konstrukce.Platan, 2000, ISBN 80-902733-2-7. Ginsberg, G.L.: Printed Circuits Design. McGraw-Hill, Inc., 1990. Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1986, ISBN 3-540-16138-4. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc., 1993, ISBN 0-13-334483-5. Strauss, R.: Surface Mount Technology. Butterworth - Heinemann, Ltd., 1994. Slávik, I.: Konštrukcia výkonových polovodičových meničov, ALFA Bratislava 1985.

Doporučená literatura:

Odborné texty na http://fei1.vsb.cz/kat430/texty/cs_cz/cz-o_kat.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu hodnoceného max. 20 body. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na konstrukci elektronických zařízení. Pasivní součástky a jejich vlastnosti, standardizované řady součástek Polovodičové součástky a bloky, provedení bezpotenciálových modulů. Postupy správného návrhu elektronických obvodů pro jejich realizaci. Vstupní a výstupní obvody elektronických zařízení, obvody pro přizpůsobení a spojování elektronických zařízení. Konstrukce elektronických zařízení z hlediska rušení a elektromagnetické kompatibility. Problematika rozmisťování prvků s ohledem na vzájemné tepelné ovlivňování a elektromagnetické rušení. Desky s plošnými spoji. Rozložení obrazců na vícevrstvých deskách. Obvodové parametry obrazců, třídy přesnosti Metody návrhu a výroby desek s plošnými spoji, technologie pájení. Magnetické obvody a kondenzátory pro průmyslovou elektroniku. Výkonové ztráty součástek, jejich dimenzování a chlazení. Způsoby pro chlazení elektronických zařízení. Systémy vzduchového a kapalinového chlazení. Moderní chladicí systémy, odpařovací chlazení, tepelné trubice. Jisticí a ochranné obvody elektronických zařízení. Konstrukční řešení elektronických zařízení. Spolehlivost a diagnostika elektronických zařízení. Montáž a údržba elektronických zařízení. Cvičení: Způsoby zadávání požadavků na konstrukci elektronických zařízení. Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat. Navrhování základních logických obvodů a návrh realizačních schémat. Řady jmenovitých hodnot a způsoby označování součástek, podrobný výpočet ztrát a výkonové dimenzování součástek. Seznámení s nejčastějšími návrhovými systémy plošných spojů. Návrh desek s plošnými spoji. Seznámení se a procvičení zásad správného pájení plošných spojů. Výpočet systému vzduchového chlazení s vlastní i nucenou cirkulací vzduchu. Metodika pro výpočet speciálních chladicích systémů. Návrh jisticích obvodů elektronických zařízení. Návrh vybraného typu elektronického zařízení. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení. Projekty: Návrh konstrukčního řešení vybraného typu elektronického zařízení pro oblast průmyslové elektroniky. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Písemka č.1 Písemka 10  2
                Písemka č.2 Písemka 10  2
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Povinné vypracování projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku