430-4201/04 – Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky (KZPE)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech konstrukce zařízení průmyslové elektroniky, schopnost samostatné analýzy a syntézy konstrukce elektronických zařízení a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního elektronického zařízení. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s postupy a metodami pro konstrukční návrh elektronických zařízení, seznamuje se základním sortimentem komponent a jeho konstrukčním provedením.

Povinná literatura:

VRBA, Kamil a HANÁK, Pavel. Konstrukce elektronických zařízení. Online. VUTIUM, 2021. ISBN 978-80-214-5957-1. Dostupné z: https://doi.org/10.13164/book.construction.electronic.devices. [cit. 2024-01-31]. ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 4. rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-190-X. ABEL, Martin. Plošné spoje se SMD, návrh a konstrukce. Pardubice: Platan, 2000. ISBN 80-902733-2-7. Semikron Danfoss. Application Manual Power Semiconductors. Dostupné z: https://www.semikron-danfoss.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-manual-power-semiconductors-english-en-2015.pdf. [cit. 2024-01-31]. BATARSEH, Issa a HARB, Ahmad. Power electronics: circuit analysis and design. Second edition. Cham: Springer, [2018]. ISBN 978-3-319-68365-2.

Doporučená literatura:

Odborné texty na https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=115176

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu hodnoceného max. 20 body. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na konstrukci elektronických zařízení. Pasivní součástky a jejich vlastnosti, standardizované řady součástek Polovodičové součástky a bloky, provedení bezpotenciálových modulů. Postupy správného návrhu elektronických obvodů pro jejich realizaci. Vstupní a výstupní obvody elektronických zařízení, obvody pro přizpůsobení a spojování elektronických zařízení. Konstrukce elektronických zařízení z hlediska rušení a elektromagnetické kompatibility. Problematika rozmisťování prvků s ohledem na vzájemné tepelné ovlivňování a elektromagnetické rušení. Desky s plošnými spoji. Rozložení obrazců na vícevrstvých deskách. Obvodové parametry obrazců, třídy přesnosti Metody návrhu a výroby desek s plošnými spoji, technologie pájení. Magnetické obvody a kondenzátory pro průmyslovou elektroniku. Výkonové ztráty součástek, jejich dimenzování a chlazení. Způsoby pro chlazení elektronických zařízení. Systémy vzduchového a kapalinového chlazení. Moderní chladicí systémy, odpařovací chlazení, tepelné trubice. Jisticí a ochranné obvody elektronických zařízení. Konstrukční řešení elektronických zařízení. Spolehlivost a diagnostika elektronických zařízení. Montáž a údržba elektronických zařízení. Cvičení: Způsoby zadávání požadavků na konstrukci elektronických zařízení. Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat. Navrhování základních logických obvodů a návrh realizačních schémat. Řady jmenovitých hodnot a způsoby označování součástek, podrobný výpočet ztrát a výkonové dimenzování součástek. Seznámení s nejčastějšími návrhovými systémy plošných spojů. Návrh desek s plošnými spoji. Seznámení se a procvičení zásad správného pájení plošných spojů. Výpočet systému vzduchového chlazení s vlastní i nucenou cirkulací vzduchu. Metodika pro výpočet speciálních chladicích systémů. Návrh jisticích obvodů elektronických zařízení. Návrh vybraného typu elektronického zařízení. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení. Projekty: Návrh konstrukčního řešení vybraného typu elektronického zařízení pro oblast průmyslové elektroniky. Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25 2
                Test č. 1 Písemka 10  2
                Test č. 2 Písemka 10  2
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část Písemná zkouška 30  10
                Ústní část Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Povinné vypracování projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní