430-4204/01 – Navrhování elektrických pohonů (NEP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech navrhování elektrických pohonů, schopnost samostatné analýzy a syntézy jednotlivých částí elektrického pohonu a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního elektrického pohonu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na navrhování elektrických pohonů. Vychází z definice elektrického pohonu, druhů, základních provozních stavů a vede k návrhu a dimenzování komponent stejnosměrných a střídavých elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z výkonové elektroniky, elektrických strojů a elektrických pohonů. Získané poznatky tvoří součást znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace průmyslové elektroniky a elektrických pohonů.

Povinná literatura:

Neborák, I. – Vrána, V.: Navrhování elektrických pohonů. Učební texty. VŠB-TU Ostrava 2012. Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002. Danzer, J.: Elektrická trakce I a II. ZČU Plzeň 2000. Durovsky, F.: Industrial Drives. Technical University of Košice, 2001. ISBN 80-89061-07-9.

Doporučená literatura:

Firemní literatura výrobců měničů, motorů a regulačních pohonů (např. Siemens, ABB, Danfoss, Lenze ap.) Normy, zákony, předpisy a nařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 2 laboratorní cvičení hodnocených max. 5 body, tj. celkem max. 10 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Možnost opravy jednoho testu. Při opakování testu je hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Individuální zpracování projektu - max. 10 bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Návrh pohonu, definice, obsah činnosti, podklady, Druhy elektrických pohonů, základní provozní pojmy, odborná terminologie v elektrických pohonech. Příklad výpočtu zatěžovací charakteristiky pracovního mechanismu (těžní stroj, karusel, jeřáb). Normalizace a technická dokumentace v elektrotechnice se zaměřením na el. pohony. Navrhování elektrických pohonů z hlediska energetických úspor. Provozní vlastnosti pohonů s neelektrickými motory, porovnání, výhody, nevýhody. Jištění elektrických pohonů, analýza poruchových dějů, jistící prvky návrhy jištění pro jednotlivé druhy pohonů. Návrh a dimenzování komponent plně řízeného pohonu s asynchronním motorem. Návrh a dimenzování komponent plně řízeného pohonu se stejnosměrným pohonem. Zpětné vlivy měničů kmitočtu na napájecí síť, motor a okolí. Pohony s malými motory. Pohony ventilové se synchronními a asynchronními motory Druhy výkresové dokumentace. Tvorba výkresové dokumentace s podporou výpočetní techniky. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Příklady výpočtů zatěžovacích diagramů pro pohony mechanismů pojezdu a zdvihu jeřábů. Příklady výpočtu zatěžovacích diagramů pro pohony navíjecích mechanismů. TEST č.1 Příklady určování ztrát motorů a měničů Příklady jištění a dimenzování pohonů (motorů a měničů), plně řiditelných pohonů. TEST č.2 Analýza asynchronního stroje v brzdných režimech. Ověření vlivu filtračních komponentů u pohonu s měničem kmitočtu. Opakování, konzultace, náhradní laboratorní cvičení. Laboratoře: Logické řízení pohonu. Monitorování teploty motoru. Projekty: Dimenzování pohonů (motorů a měničů) (10 hodin) Zpracování výsledků laboratorních cvičení (10 hodin)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test 1 Písemka 10  5
                Test 2 Písemka 10  5
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 10  5
                Projekt Projekt 10  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku