430-4205/01 – Konstrukce polovodičových měničů (KPM)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětuIng. Aleš Havel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Havel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAM37 Ing. Vladislav Damec, Ph.D.
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
STR0267 Ing. Jan Strossa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech konstrukce elektronických zařízení a polovodičových měničů, schopnost samostatné analýzy a syntézy konstrukce jednotlivých částí polovodičového měniče a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu konkrétního polovodičového měniče. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními postupy a metodami pro konstrukční návrh polovodičových měničů, seznamuje se základním sortimentem komponentů a jeho konstrukčním provedením, ukazuje odlišnosti měničů v běžném průmyslovém a speciálním, např. trakčním provedení.

Povinná literatura:

Slávik, I.: Konštrukcia výkonových polovodičových meničov, ALFA Bratislava 1985. Vondrášek, F. a kol.: Projektování výkonových polovodičových měničů-vybrané stati, ZČU Plzeň, 2008 Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-16138-4, 1986. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc. ISBN 0-13-334483-5, 1993.

Doporučená literatura:

Odborné texty na http://fei1.vsb.cz/kat430/texty/cs_cz/cz-o_kat.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 (viz. cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu hodnoceného max. 20 body. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na konstrukci výkonových polovodičových měničů. Výkonové polovodičové součástky a bloky, bezpotenciálové moduly. Výkonové ztráty součástek a jejich chlazení. Systémy vzduchového chlazení. Systémy kapalinového chlazení. Moderní chladicí systémy, odpařovací chlazení, tepelné trubice. Magnetické obvody měničů. Kondenzátory pro výkonovou elektroniku. Jisticí a ochranné obvody polovodičových měničů. Vstupní a výstupní obvody polovodičových měničů, obvody přizpůsobení. Problematika rozmisťování prvků s ohledem na vzájemné tepelné ovlivňování a elektromagnetické rušení. Konstrukční řešení polovodičových měničů. Spolehlivost a diagnostika polovodičových měničů. Montáž a údržba výkonových polovodičových měničů. Cvičení: Rozdělení výkonových polovodičových měničů, způsoby zadávání požadavků. Návrhy výkonových schémat s využitím standartního světového sortimentu polovodičových prvků. Podrobný výpočet ztrát výkonových součástek. Výpočet systému vzduchového chlazení s vlastní i nucenou cirkulací vzduchu. Výpočet vodního a olejového systému chlazení. Metodika pro výpočet speciálních chladicích systémů. Dimenzování vzduchových reaktorů i tlumivek s feromagnetickým jádrem pro výkonovou elektroniku. Výběr a dimenzování kondenzátorů pro výkonovou elektroniku ze sortimentem světových výrobců. Návrh jisticích obvodů polovodičových měničů. Způsoby elektronického jištění u polovodičových měničů. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Návrh vybraného typu měniče nebo uzlu. Projekty: Návrh konstrukčního řešení vybraného typu výkonového polovodičového měniče nebo uzlu. (14 hodin) Kolektivní oponentura navrhovaných konstrukčních řešení. Počítačové laboratoře: Počítačové zpracování konstrukčního řešení měniče.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  25 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Vypracování semestrálního projektu. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika ŘVE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní