430-4206/02 – Servopohony malých výkonů (SPMV)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUH37 doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
STE37 Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá přehled umožňující dobrou orientaci v principech činnosti elektrických servopohonů malého výkonu, schopnost samostatné analýzy a syntézy částí elektrických servopohonů malého výkonu a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu elektrických servopohonů malého výkonu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních funkcí elektrických servopohonů malého výkonu (servopohony se stejnosměrnými motory, elektronicky komutovanými motory, krokovými motory, střídavými servomotory a, pohony s reluktančními motory). Náplň předmětu se opírá o poznatky z výkonové elektroniky, mechatronických systémů, elektrických regulovaných pohonů a teorie řízení.

Povinná literatura:

Neborák, I., Kuchař, M.: Servopohony malých výkonů. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2017. Skalický J.: Elektrické servopohony. VUT v Brně 1999. ISBN 80-214-1978-4. Boldea, I., Nasar, S. A.: Electric Drives. Third Edition, CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9.

Doporučená literatura:

Weidauer, J., Messer, R.: Electrical Drives: Principles, Planning, Applications, Solutions. Publicis MCD Verlag, 2014. ISBN: 978-3-89578-434-7. Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002. ISBN 80-7082-919-2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0507-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 2 laboratorní cvičení hodnocené max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. Cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Pro každý úkol (test nebo laboratorní cvičení) je stanoven minimální počet 5 bodů jako minimální podmínka získání zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice elektrického regulačního servopohonu. Význam regulačních pohonů. Prostředky pro řízení elektrických servopohonů. Regulátory, snímače. Regulace polohy servopohonů. Lineární a časově optimální regulace. Pohony se stejnosměrnými servomotory. Čtyřkvadrantové pulzní měniče pro napájení stejnosměrných servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury se stejnosměrnými servomotory. Statické a dynamické vlastnosti pohonů se stejnosměrnými servomotory. Servopohony s elektronicky komutovanými motory (ECM). Princip činnosti ECM. Měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení, regulační struktury pohonů s ECM. Statické a dynamické vlastnosti. Pohony se střídavými servomotory synchronního typu - s permanentními magnety a reluktanční. Rozdělení, princip činnosti. Měniče pro napájení těchto servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury pohonů se střídavými servomotory synchronního typu. Statické a dynamické vlastnosti. Pohony se střídavými asynchronními servomotory, princip činnosti. Měniče pro napájení asynchronních servomotorů, jejich řízení. Regulační struktury pohonů se střídavými asynchronními servomotory. Statické a dynamické vlastnosti. Servopohony s krokovými motory. Rozdělení, princip činnosti. Měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení. Regulační struktury. Řízení pohonů s krokovými motory. Statické a dynamické charakteristiky pohonů s krokovými motory. Servopohony s lineárními motory. Princip činnosti, měniče pro napájení těchto motorů, jejich řízení, regulační struktury. Vývojové tendence servopohonů malých výkonů. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Řešení příkladů z problematiky uvedené na přednáškách. Laboratoře: Stejnosměrný polohový servopohon s MAXON motorem. Pohon s bezkomutátorovým elektronicky komutovaným (EC) motorem. Projekty: Protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č. 1 Písemka 10  5
                Test č. 2 Písemka 10  5
                Protokoly z lab. úloh Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  10
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních. Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní