430-8731/02 – Automobilová elektronika I (AE1)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAR0058 Ing. Tomáš Harach, Ph.D.
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat a osvojit si znalosti umožňující dobrou orientaci v oblasti elektronických částí a prostředků pro měření, komunikaci a řízení v automobilovém průmyslu. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektroniky v oblasti automobilového průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se zaměřuje na základní poznání elektronického vybavení automobilů. Náplň předmětu se opírá o poznatky z mechaniky, elektroniky, měřicí a řídicí techniky a mikroprocesorové techniky.

Povinná literatura:

Vlk, F.: Elektronické systémy motorových vozidel 1. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2002, ISBN 80-238-7282-6. Vlk, F.: Elektronické systémy motorových vozidel 2. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2002, ISBN 80-238-7282-6. ERJAVEC, J.: Automotive Technology: A Systems Approach, 4th Edition, USA 2004, Thomson Learning, 1401 str., ISBN 1-4018-4831-1.

Doporučená literatura:

Štastný, J.,Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika. Nakladatelství T. Malina, Praha 1997. Vlk, F.: Elektrická zařízení motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2005, ISBN 80-239-3718-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy k zápočtu - TEST č.1 TEST č. 2 Zkouška písemná a ústní Podmínky udělení zápočtu: 100% účast na laboratorní výuce, výjímečně možnost náhrady po individuální domluvě s vedoucím cvičení. Odevzdání protokolů z měření v řádném termínu = 1 týden po ukončení měření Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu (bude sdělen minimálně týden předem). V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu bude tento hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Každý test je možné 1x opakovat, při jeho opakování bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Získání minimálně 25 bodů ze cvičení ze 40 možných. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho: T1 = max. 10 bodů T2 = max. 10 bodů laboratorní úlohy = max. 20 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Systémové řešení a spolupráce elektronických jednotek motorových vozidel Systémy pro řízení provozu palubních akumulátorů, řízení napětí palubní sítě Měniče pro řízení alternátorů, jejich principy a konstrukce Systémy startování motorů, principy činnosti, konstrukční provedení Systémy řízení zážehových motorů, principy a prostředky Systémy řízení vznětových motorů, principy a prostředky Snímače a akční členy pro systémy řízení zážehových motorů Snímače a akční členy pro systémy řízení vznětových motorů Řízení převodného ústrojí, elektronické řízení spojky a převodovky Regulace a řízení podvozku, základní systémy Komfortní systémy Zádržné a ochranné systémy Zabezpečovací systémy Automobilová diagnostika, Evropská palubní diagnostika Informační, komunikační a navigační systémy Cvičení: Poučení o bezpečnosti práce v laboratoři při měřeních Seznámení se s normami pro elektrické vybavení motorových vozidel Značky ve schématech elektrického vybavení, Základní automobilní zkratky Označení vývodů a vodičů elektrického vybavení Elektrochemické zdroje energie, výpočty Konstrukce alternátoru, konstrukce dynama, zapalování, výpočty Test č. 1 - Základy přednáškových témat č. 1-7 Základní části a principy elektrické výbavy pro řízení zážehových motorů Základní části a principy elektrické výbavy pro řízení vznětových motorů Řídicí jednotky (ECU), struktura, komunikace Komunikace a přenos dat, automobilové komunikační standardy, princip Automobilová diagnostika, diagnostické prostředky Praktické ukázky diagnostických metod Test č.2 - Základy přednáškových témat č. 8-14 Laboratoře: Měření elektrochemických zdrojů Měření na napájecí soustavě automobilu Zapalování Pohybové systémy Datová komunikace (K-line, CAN Bus) Diagnostika Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení č. 1 až č.6.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25 2
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy AEL P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.