430-8751/02 – Elektrické regulované pohony (ERP)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUH37 doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání hlubších teoretických znalostí umožňujících detailní pochopení činnosti elektrických regulovaných pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s detailními vlastnostmi stejnosměrných i střídavých elektrických regulovaných pohonů. Předmět prohlubuje znalosti z elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky a mechatronických systémů.

Povinná literatura:

Brandštetter,P.: Elektrické regulované pohony III. Učební texty pro komb. a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2012. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 142 stran. ISBN 80-7082-919-2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. GRADA PUBLISHING, a.s., Praha, 2003, 264 stran. ISBN 80-247-0507-9. Boldea, I., Nasar, S. A.: Electric Drives. Third Edition, CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9.

Doporučená literatura:

Neborák, I., Sládeček, V.: Elektrické pohony. Učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2. Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%). Odevzdání protokolů z měření. Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu. Získání minimálně 25 bodů. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, test T1 - max. 10 bodů, test T2 - max. 10 bodů, laboratorní úlohy - max. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice elektrického regulovaného pohonu. Metody analýzy a syntézy. Frekvenční a přechodové charakteristiky. Stabilita a tlumení regulovaných pohonů. Metoda fázové bezpečnosti. Analýza regulačního obvodu ve frekvenční oblasti. Metody standardních tvarů přenosu. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. Stejnosměrné regulované pohony. Dynamické chování ss motoru při změně napětí a magnetického toku. Statické a dynamické vlastnosti akčních členů. Regulace mechanické úhlové rychlosti bez podřazené smyčky proudu a s podřazenou smyčkou proudu. Regulace polohy - lineární, časově optimální. Model obecného střídavého trojfázového motoru se statorovým a rotorovým vinutím. Definice prostorových vektorů veličin. Měniče frekvence pro střídavé regulované pohony. Moderní způsoby řízení měničů frekvence. Zjednodušený model měniče frekvence pro regulační účely. Zjednodušený model synchronního motoru s budicím vinutím a s permanentními magnety pro regulační účely. Skalární a vektorové řízení synchronního motoru s budicím vinutím. Vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Regulační struktury mechanické úhlové rychlosti. Zjednodušený model asynchronního motoru pro regulační účely. Metody vyhodnocení rotorového magnetického toku a orientujících veličin. Skalární a vektorové řízení asynchronních motorů. Regulační struktury mechanické úhlové rychlosti. Adaptace na změnu parametrů. Metody přímého řízení momentu a magnetického toku asynchronního motoru. Metody přímého řízení momentu a jalového výkonu synchronního motoru s permanentními magnety. Elektrické regulované pohony se spínanými reluktančními pohony. Metody řízení. Regulační struktury se SRM. Bezsensorové střídavé regulované pohony.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Test č.1 Písemka 10  1
                Test č.2 Písemka 10  1
                Laboratorní protokoly Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  15
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní