430-8754/02 – Diagnostika a testování vozidel (DTV)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIG0015 Ing. Joy Jason Ligori
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat a osvojit si znalosti umožňující dobrou orientaci v oblasti diagnostiky a testování motorových vozidel. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektroniky v oblasti automobilového průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Cílem předmětu je získat a osvojit si znalosti umožňující dobrou orientaci v oblasti diagnostiky a testování motorových vozidel. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektroniky v oblasti automobilového průmyslu.

Povinná literatura:

[1] VLK, F.: Zkoušení a diagnostika motorových vozidel, Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0 [2] DENTOM, T.: Automotive Technology: Advanced Automotive Fault Diagnosis, 2th Edition, USA 2004, Butterworth-Heinemann Ltd. 2006, 288 str., ISBN 0-7506-6991-8

Doporučená literatura:

[1] VLK, F.: Elektronické systémy motorových vozidel 1, 2. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství, Brno 2002, ISBN 80-238-7282-6 [2] RIBBENS, B., W.: Understanding Automotive Electronics, Sixth Edition, USA 2003, Elsevier Science, 480 str., ISBN 0-7506-7599-3 [3] BOSCH technické brožury, žluté sešity 1996-2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt – Souhrnné zpracování výsledků laboratorních cvičení, kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Struktury datových sítí motorových vozidel 2. Snímání dat, komponenty, snímače, čidla požadovaných hodnot, akční členy 3. Sériová diagnostika motorových vozidel, prostředky pro sériovou diagnostiku, měřící postupy 4. Paralelní diagnostika motorových vozidel, prostředky pro paralelní diagnostiku, měřící postupy, využití značkových a multiznačkových diagnostických přístrojů 5. Diagnostika zážehových motorů a měření exhalací 6. Diagnostika vznětových motorů a měření exhalací 7. Diagnostika palivové soustavy zážehových a vznětových motorů 8. Diagnostika podvozků motorových vozidel a vozidlových brzd 9. Diagnostika elektronických palubních systémů 10. Evropská palubní diagnostika EOBD, systém EOBD, technické řešení systému EOBD, legislativa 11. Evropská palubní diagnostika EOBD, diagnostické přípojky, komunikace, přenos dat 12. Evropská palubní diagnostika EOBD, chybové kódy 13. Ekologické a ekonomické aspekty diagnostiky motorových vozidel 14. Tendence vývoje v oblasti diagnostiky motorových vozidel CVIČENÍ 1. Úvodní cvičení (školení, principy využívaných přístrojů, přehled cvičení) 2. Vozidlová válcová zkušebna Nussbaum PCT300 (2WD), MAHA LPS3000 (4WD) - zátěžové jízdní simulace simulace, ověření palubních ukazatelů, měření výkonu a krouticího momentu vozidel se zážehovým motorem 3. Vozidlová válcová zkušebna Nussbaum PCT300 (2WD), MAHA LPS3000 (4WD) - zátěžové jízdní simulace simulace, ověření palubních ukazatelů, měření výkonu a krouticího momentu vozidel se vznětovým motorem 4. Analýza kvalitativní, kvantitativní a smíšené regulace řízení výkonu spalovacího motoru (analýzy na vozidlech s využitím válcové zkušebny Nussbaum PCT300 (2WD) a MAHA LPS3000 (4WD)) 5. Analýzy lambda regulace (analýza principů na vozidle), TEST č.1 6. Analýza závislosti délky vstřiku paliva na teplotě motoru (analýza principů na vozidle) 7. Diagnostika prostředků servořízení (analýza principů na modelech) 8. Měření exhalací zážehových a vznětových motorů 9. Analýzy systému klimatizace osobního vozidla (analýza na vozidle) 10. Automobilová diagnostika s přístroji pro sériovou diagnostiku (OBD-II, značkové a multiznačkové přístroje) - vyhledávání závad, čtení měřených hodnot, základní nastavení, přizpůsobení, kódování, TEST č.2 12. Automobilová diagnostika s přístroji pro paralelní diagnostiku (digitální osciloskopy, generátory automobilových signálů, multimetry), měřicí postupy a zásady 13. Automobilová diagnostika - hledání neznámé závady na vodidle 1 14. Automobilová diagnostika - hledání neznámé závady na vodidle 2 Pozn. Mimo 1. úvodní cvičení je náplň sestavena z praktických analýz na modelech a vozidlech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  15 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních. Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy AEL P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy AEL P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy AEL P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy AEL P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.