440-2101/01 – Základy elektroniky (ZEL)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Karel Witas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karel Witas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
WIT005 Ing. Karel Witas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 1+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním elektronických obvodům a jejich funkci. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti základních elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků, řešení pasivních RC, RL a RLC obvodů. Vlastnosti a popis signálů. Vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, diody, tranzistory, tyristory, operační zesilovače, optoelektronické prvky. Parametry a návrh zesilovačů, spínačů, klopných obvodů s tranzistory, integrovanými obvody a operačními zesilovači. Vlastnosti napěťových a proudových zdrojů, usměrňovačů se sběrným kondenzátorem, lineárních a impulsních stabilizátorů napětí. Principy D/A a A/D převodníků. Aplikace optoelektronických prvků v praxi.

Povinná literatura:

Vobecký,J.,Záhlava, V. :Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady. Grada Publishing Praha 2001, ISBN 80-7169-884-9 BRANDŠTETTER, Pavel, et al. Elektronika - prvky elektronických obvodů. Vyd. 1. Ostrava : Ediční středisko VŠB-TUO, 2007. 142 s. ISBN 978-80-248-1481-0. VEDRAL, Josef, FISCHER, Jan. Elektronické obvody pro měřicí techniku. Praha :Vydavatelství ČVUT, 1999. 340 s. ISBN 80-01-01950-0. MOHYLOVÁ‚ J. a J. PUNČOCHÁŘ‚ 2007. Cvičení z elektrických obvodů I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Doporučená literatura:

Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN 1996 Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají během semestru samostatné práce a samostatně navrhují. Bodové hodnocení je podrobně uvedeno v systému lms.vsb.cz

E-learning

Návrh a měření zesilovače s tranzistorem J-FET: http://hdl.handle.net/10084/142450 Měření parametrů transformátoru: http://hdl.handle.net/10084/142443 Návrh a měření stabilizátorů napětí a proudu: http://hdl.handle.net/10084/142449 Návrh a měření elektrických filtrů 1. a 2. řádu: http://hdl.handle.net/10084/142447 Návrh a měření LC oscilátoru, RC a funkčního generátoru periodických signálů: http://hdl.handle.net/10084/142448 Zadání projektů Základy elektroniky (TT): http://hdl.handle.net/10084/142453 Zadání projektů Základy elektroniky (MT): http://hdl.handle.net/10084/142452

Další požadavky na studenta

Účast na laboratorních a numerických cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy. Napětí, proud, výkon, práce, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony. Zdroj napětí a proudu. Metody řešení elektrických obvodů. Signály. 2. Vlastnosti a použití pasivních R, L, C prvků. Jednobrany, jejich impedance a admitance. Rezonanční obvody. 3. Dvojbrany. Obvodové funkce, frekvenční, přechodové a impulsní charakteristiky. Řízené zdroje a modely elektronických obvodů. 4. Základní pasivní RC, RL a RLC dvojbrany, jejich charakteristiky a aplikace. 5. Polovodičové diody a tyristory. Charakteristiky a parametry, obvodové modely. Usměrňovače, spínače, omezovače a parametrické stabilizátory. 6. Tranzistory. Charakteristiky a parametry bipolárních a unipolárních tranzistorů, nastavení pracovního bodu, obvodové modely. 7. Princip zpětné vazby a její vliv na vlastnosti elektronických obvodů. 8. Základní zapojení tranzistorů. Zesilovače, oscilátory a spínací obvody. 9. Operační zesilovače. Princip a vlastnosti, základní zapojení. 10. Aplikace operačních zesilovačů. Zesilovače, filtry, komparátory a generátory. 11. Stabilizátory napětí a proudu. Vlastnosti, realizace pomocí diskrétních prvků a integrovaných obvodů. 12. Impulsní zdroje. 13. Principy a vlastnosti D/A a A/D převodníků. 14. Optoelektronické prvky. Principy a vlastnosti. Cvičení: 1. Num. cv.: Základní zákony a veličiny elektrických obvodů. Lab. cv.: Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, podmínky udělení zápočtu. Seznámení s obsluhou měřících přístrojů laboratoře. 2. Num. cv.: Návrh děličů napětí a proudu. Lab. cv.: Měření vlastností děličů napětí a proudu. 3. Num. cv.: Návrh sériového a paralelního rezonančního obvodu. Lab. cv.: Měření vlastností sériového a paralelního rezonančního obvodu. 4. Num. cv.: Návrh RC a RL obvodů. Frekvenční a přechodová charakteristika. Lab. cv.: Měření charakteristik integračního a derivačního článku. 5. Num. cv.: Řešení zapojení s polovodičovými diodami. Lab. cv.: Měření VA charakteristik polovodičových diod. 6. Num. cv.: Výpočet parametrů náhradních modelů tranzistoru. Lab. cv.: Měření VA charakteristik a parametrů bipolárních a unipolárních tranzistorů. 7. Num. cv.: Návrh stejnosměrných zesilovačů, spínačů. Výpočet převodní charakteristiky. Lab. cv.: Měření parametrů tranzistorového stejnosměrného zesilovače a spínače. 8. Num. cv.: Návrh tranzistorových zesilovačů SE, SC, SB. Lab. cv.: Měření vlastností tranzistorového střídavého zesilovače. 9. Num. cv.: Návrh zesilovacích stupňů s operačními zesilovači. Lab. cv.: Měření parametrů zesilovacích stupňů s operačními zesilovači. 10. Num. cv.: Návrh stabilizátoru napětí. Lab. cv.: Měření parametrů a charakteristik parametrického stabilizátoru napětí. 11. Num. cv.: Návrh tranzistorového střídavého zesilovače s kapacitní vazbou. Lab. cv.: Ověření návrhu tranzistorového střídavého zesilovače s kapacitní vazbou. 12. Num. cv.: Návrh multivibrátoru (RC generátor periodického signálu) s OZ. Lab. cv.: Ověření návrhu multivibrátoru (RC generátor periodického signálu) s OZ. 13. Num. cv.: Náhradní numerické cvičení, rezerva za neuskutečněná cvičení (státní svátky, rektorská a děkanská volna). Lab. cv.: Náhradní laboratorní cvičení, rezerva za neuskutečněná cvičení (státní svátky, rektorská a děkanská volna). 14. Num. cv.: Test Lab. cv.: Zápočty a konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                LU 1 Laboratorní práce 2  0
                LU 2 Laboratorní práce 2  0
                LU 3 Laboratorní práce 2  0
                LU 4 Laboratorní práce 2  0
                LU 5 Laboratorní práce 2  0
                LU 6 Laboratorní práce 2  0
                LU 7 Laboratorní práce 2  0
                LU 8 Laboratorní práce 2  0
                LU 9 Laboratorní práce 2  0
                Test Písemka 6  0
                P 1 Projekt 8  0
                P 2 Projekt 8  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 10 3
                PZ Písemná zkouška 50  0
                ÚZ Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní