440-2101/02 – Základy elektroniky (ZEL)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Karel Witas, Ph.D.Garant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním elektronických obvodům a jejich funkci. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti základních elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní pojmy, zákony a metody řešení elektrických obvodů. Vlastnosti a použití pasívních prvků, řešení pasivních RC, RL a RLC obvodů. Vlastnosti a popis signálů. Vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, diody, tranzistory, tyristory, operační zesilovače, optoelektronické prvky. Parametry a návrh zesilovačů, spínačů, klopných obvodů s tranzistory, integrovanými obvody a operačními zesilovači. Vlastnosti napěťových a proudových zdrojů, usměrňovačů se sběrným kondenzátorem, lineárních a impulsních stabilizátorů napětí. Principy D/A a A/D převodníků. Aplikace optoelektronických prvků v praxi.

Povinná literatura:

Vobecký,J.,Záhlava, V. :Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady. Grada Publishing Praha 2001, ISBN 80-7169-884-9 BRANDŠTETTER, Pavel, et al. Elektronika - prvky elektronických obvodů. Vyd. 1. Ostrava : Ediční středisko VŠB-TUO, 2007. 142 s. ISBN 978-80-248-1481-0. VEDRAL, Josef, FISCHER, Jan. Elektronické obvody pro měřicí techniku. Praha :Vydavatelství ČVUT, 1999. 340 s. ISBN 80-01-01950-0. MOHYLOVÁ‚ J. a J. PUNČOCHÁŘ‚ 2007. Cvičení z elektrických obvodů I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Doporučená literatura:

Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN 1996 Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají během semestru samostatné práce a samostatně navrhují. Bodové hodnocení je podrobně uvedeno v odkazu Podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy. Napětí, proud, výkon, práce, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony. Zdroj napětí a proudu. Metody řešení elektrických obvodů. Signály. Vlastnosti a použití pasivních R, L, C prvků. Jednobrany, jejich impedance a admitance. Rezonanční obvody. Dvojbrany. Obvodové funkce, frekvenční, přechodové a impulsní charakteristiky. Řízené zdroje a modely elektronických obvodů. Základní pasivní RC, RL a RLC dvojbrany, jejich charakteristiky a aplikace. Polovodičové diody a tyristory. Charakteristiky a parametry, obvodové modely. Usměrňovače, spínače, omezovače a parametrické stabilizátory. Tranzistory. Charakteristiky a parametry bipolárních a unipolárních tranzistorů, nastavení pracovního bodu, obvodové modely. Princip zpětné vazby a její vliv na vlastnosti elektronických obvodů. Základní zapojení tranzistorů. Zesilovače, oscilátory a spínací obvody. Operační zesilovače. Princip a vlastnosti, základní zapojení. Aplikace operačních zesilovačů. Zesilovače, filtry, komparátory a generátory. Stabilizátory napětí a proudu. Vlastnosti, realizace pomocí diskrétních prvků a integrovaných obvodů. Impulsní zdroje. Principy a vlastnosti D/A a A/D převodníků. Optoelektronické prvky.Principy a vlastnosti. Cvičení: 1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, podmínky udělení zápočtu. Zadání projektů P1 a P2. 2. Návrh RC a RL obvodů (integrační a derivační články). Frekvenční a přechodová charakteristika. 3. Test znalostí. Laboratoře: 1. Návrh a měření vlastností děličů napětí a proudu. 2. Měření vlastností sériového a paralelního rezonančního obvodu. 3. Měření charakteristik integračního a derivačního článku. 4. Měření VA charakteristik polovodičových diod. 5. Měření VA charakteristik a parametrů bipolárních a unipolárních tranzistorů. 6. Měření Měření parametrů tranzistorového stejnosměrného zesilovače a spínače. 7. Měření vlastností tranzistorového střídavého zesilovače. 8. Návrh a měření parametrů zesilovacích stupňů s operačními zesilovači. 9. Měření parametrů a charakteristik parametrického stabilizátoru napětí. 10. Realizace a ověření funkčnosti zapojení projektu P1. 11: Realizace a ověření funkčnosti zapojení projektu P2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20 1
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní