440-2103/01 – Úvod do komunikačních technologií (ÚdKT)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
FRI0051 Ing. Michael Fridrich
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
KOL0067 Ing. Jakub Kolář
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
ZAB079 Ing. Stanislav Žabka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět základním jednotkám, veličinám a technologiím v telekomunikacích. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti komunikačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student získává informace o principech přenosu informace v metalických, optických a bezdrátových sítích a porozumí používaným technologiím pro elektronickou komunikaci. V rámci kurzu je důraz kladen na architekturu sítí, nepoužívanější principy a protokoly. Pozornost je věnována rovněž multimédiím a zabezpečení přenosu informace. V závěru jsou zmíněny perspektivní technologie pro sítě Internetu věcí a M2M (Machine-to-Machine) komunikace.

Povinná literatura:

M. Vozňák, P. Číka, L. Michalek, F. Řezáč, J. Skapa, R. Šebesta, M. Dvorský: Úvod do komunikačních technologií, VŠB-TUO, 150 str., 2018. T. Anttalainen, J. Ville: Introduction to Communication Networks, Artech House Communications and Network Engineering Series, 367 p., 2014.

Doporučená literatura:

Horst,J., Rotter,H.: Infomační a telekomunikační technika. Europa-Sobatalez, 1. vyd., 399 str., 2004. M. Clark: Networks and Telecommunications, John Wiley & Sons, Ltd, 2nd edition, 973 p., 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student má možnost v průběhu semestru získat maximálně 100 bodů, z toho za: • vyřešení projektů 2x20 bodů, • laboratorní cvičení, čtyři bodované úlohy 4x5 bodů, • kontrolní testy 2x20 bodů

E-learning

http://kat440.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evoluce v komunikačních systémech Historie komunikací. Pojmy signál a frekvence signálu. Simplexní a duplexní komunikace (rozhlas, televize x telefon). Pojmy páteřní a přístupová síť. 2. Komunikační sítě Signalizace a synchronizace v komunikačních sítích. Technologie páteřních a přístupových sítí. 3. Spojovací systémy Rozdělení spojovacích systému do generací. Principy propojování ve spojovacích polích. Dimenzování spojovacích systémů 4. Metalické sítě Symetrická a nesymetrická vedení. Náhradní model vedení. Útlum, Přeslech. Vliv kapacitní nerovnováhy na přenosovou funkci vedení. Můstkové zaměřovací metody. 5. Optické sítě Výhody a nevýhody vzdušných optických tras, LASERová a LED pojítka. Princip přenosu světla opt. vláknem. Totální odraz. Útlum v opt. vláknech. Spektrální útlumová charakteristika opt. vláken. Disperze v optických vláknech. Spektrum polovodičových zdrojů světla pro opt. komunikace. WDM sítě. 6. Bezdrátové sítě Rozdělení rádiového spektra.Základy šíření rádiového signálu, radiokomunikační řetězec, přehled systémů využívající rádiový kanál (Wifi-BT-Wimax-Zigbee). 7. Přístupové sítě Technologie xDSL (přehled, principy, ...) technologie DOCSIS. 8. Počítačové sítě Model a architektura TCP/IP, vztah k modelu RM OSI. Ethernet a jeho typy, IPv4 a IPv6, principy, aplikační protokoly a transportní protokoly. 9. Mobilní technologie Mobilní sítě 1. a 2. generace (přehledově)- mobilní sítě 3. generace (UMTS) - budoucí rozvoj v mobilních buňkových systémech (Release 99 až Release 8 - LTE/SAE). 10. Sítě nové generace Architektura NGN. Popis jednotlivých úrovní a portfolia služeb. Koncepce IMS. 11. Multimediální přenosy Vlastnosti multimédií. Protokoly vhodné k přenosu informace v reálném čase. Architektura služby Skype. Komunikační systém Asterisk. 12. Kvalita služeb Dostupnost služby. Kvalita řeči a metody jejího posuzování. Výpočet kvality řeči v E-modelu 13. Bezpečnost v komunikacích Úloha kryptografie a kryptografický systém. Utajení, integrita, autentizace, kontrola přístupu. Přehled typů šifer a algoritmů. Příklady útoků v IP telefonii a vhodných obran před nimi. 14. Trendy a vize komunikačních technologií Konkrétní ukázková řešení komunikačních sítí z praxe z pohledu logického členění, použitých technologií a provozovaných služeb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        První bodovaná úloha Laboratorní práce 5  0 1
        Druhá bodovaná úloha Laboratorní práce 5  0
        Třetí bodovaná úloha Laboratorní práce 5  0
        Čtvrtá bodovaná úloha Laboratorní práce 5  0
        První projekt Projekt 20  0
        Druhý projekt Projekt 20  0
        Test č.1 Písemka 20  0
        Test č.2 Písemka 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní