440-2202/03 – Telekomunikační sítě (TS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAL0022 Ing. Jakub Jalowiczor
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
PUT0013 Ing. Tomáš Putna
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
WIT005 Ing. Karel Witas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět koncepci a principu telekomunikačních sítí včetně způsobů přenosu a signalizace. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných telekomunikačních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Telekomunikační sítě je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných, resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos různých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Tento předmět zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů, nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelnou součást fyzické síťové telekomunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována LAN sítím, WAN sítím, Internetu, přístupovým sítím a různým bezdrátovým technologiím.

Povinná literatura:

MACHNÍK Petr, MICHALEK, Libor. Základy telekomunikačních sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3626-3. OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. 973 s. ISBN 0470869828.

Doporučená literatura:

BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk. Telekomunikační sítě, 1.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0391-7. BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk. Telekomunikační sítě, 2.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1077-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 10 (ze 40 možných).

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vlastnosti telekomunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepínání signálů. 2) Referenční model pro propojení otevřených systémů (RM OSI) a jeho vrstvy. 3) Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy, protokoly IP, TCP, UDP, RTP. 4) LAN sítě - protokolový model LAN sítí, metody přístupu k přenosovému médiu v LAN sítích, síťové topologie, Ethernet. 5) WAN sítě postavené na protokolu IP, čisté IP WAN sítě, HDLC a PPP protokol, propůjčené linky. 6) Internet - struktura Internetu. 7) Bezpečný přenos dat v Internetu - IPsec, SSL, VPN. Technologie VoIP (Voice over Internet Protocol). 8) Přístupové sítě (koncepce) - xDSL, DOCSIS. 9) Pokročilé technologie v přístupových sítích - DVB-RCS, IPTV, FTTx, PON. 10) Bezdrátové sítě (koncepce) - technologie WiFi, WiMAX, DECT. 11) Osobní bezdrátové sítě (WPAN) - technologie Bluetooth, Zigbee. 12) Mobilní technologie 2. generace - GSM. 13) Mobilní technologie 3. generace - IMT-2000, CDMA 2000, W-CDMA UMTS, HSDPA, HSUPA. 14) Mobilní technologie 4. generace - Rel.99-Rel.10 SAE/EPS, LTE. Budoucnost a vize v mobilních sítích (Rel.11 a Rel.12). Cvičení: 1) Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. 2) Multimediální prezentace na téma RM OSI. 3) Laboratorní úloha - Technologie xDSL. 4) Laboratorní úloha - Technologie WiFi. 5) Laboratorní úloha - Technologie VoIP. 6) Test č.1. 7) Laboratorní úloha - Počítačové sítě. 8) Laboratorní úloha - Technologie GSM. 9) Laboratorní úloha - Přístupové sítě. 10) Laboratorní úloha - Pasivní optické sítě. 11) Laboratorní úloha - Testování mobilních telefonů. 12) Laboratorní úloha - Měření propustnosti a zpoždění v datových sítích. 13) Test č.2. 14) Rezerva, náhradní termín pro testy. Projekty: Protokol z měření kvality řeči ve VoIP. Protokol z testování mobilních telefonů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 10
                xDSL Laboratorní práce 2  0
                VoIP Laboratorní práce 3  0
                WiFi Laboratorní práce 2  0
                Počítačové sítě Laboratorní práce 2  0
                Přístupové sítě Laboratorní práce 2  0
                GSM Laboratorní práce 2  0
                Test č. 1 Písemka 10  0
                Testování mobilních telefonů Laboratorní práce 3  0
                PON Laboratorní práce 2  0
                Měření propustnosti Laboratorní práce 2  0
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60  20
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku