440-2203/02 – Elektronické obvody I (EO I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuDr. Ing. Libor GajdošíkGarant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zapojením elektronických obvodů vytvořeným z diskrétních součástek a integrovaných obvodů. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti analogových elektrických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Zpětná vazba a její vliv na vlastnosti elektronických zařízení. Vícestupňové zesilovače a vazby zesilovacích stupňů. Chyby zesilovačů způsobené reálnými vlastnostmi stavebních prvků. Transkonduktanční zesilovače (OTA). Transimpedanční zesilovače (CFA). Vysokofrekvenční zesilovače. Výkonové zesilovače. Elektrické filtry. Oscilátory RC a LC, funkční generátory. Modulátory, demodulátory, směšovače, násobiče a děliče kmitočtu. Syntetické prvky a jejich aplikace. Obvodová řešení číslicových obvodů.

Povinná literatura:

DOSTÁL, Tomáš. Analogové elektronické obvody. Brno: VUT Brno, 2004. Vrba, K.: Technika analogových obvodů a systémů - sbírka příkladů. Skriptum FE VUT Brno, 1988 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN technická literatura, 1996 Gajdošík, L., Tesař, Z.: Elektronické obvody I. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. str. 147. Skripta.

Doporučená literatura:

Vedral, J., Fischer, L.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999 Punčochář, J. : Operační zesilovače, historie a současnost. BEN technická literatura, 2002 Dostál, T.: Elektrické filtry. Skriptum EF VUT Brno, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru je průběžně prováděno bodové hodnocení zpracovaných laboratorních úloh a hodnocení vypracování zadaných projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zpětná vazba, její vliv na vlastnosti elektronických zařízení. Vícestupňové zesilovače, vazby zesilovacích stupňů a jejich vliv na vlastnosti zesilovačů. Parametry reálných operačních zesilovačů a jejich vliv na vlastnosti operační sítě. Stabilita operačních sítí. Transkonduktanční zesilovače (OTA), princip a aplikace. Transimpedanční zesilovače (CFA) a obvody typu proudový konvejor (CC), princip a aplikace. Výkonové zesilovače, třídy zesilovačů a jejich vlastnosti. Realizace vysokofrekvenčních zesilovačů, kompenzace a neutralizace parazitních impedancí. Elektrické filtry, aproximace přenosové funkce, realizace filtrů vyšších řádů. Oscilátory RC a LC, funkční generátory. Obvodová řešení modulátorů a demodulátorů AM, FM a diskrétních modulací. Obvodová řešení směšovačů, násobičů a děličů kmitočtu. Obvodová realizace syntetických prvků (syntetická indukčnost, dvojný kapacitor) a jejich aplikace. Číslicové obvody, obvodová řešení a elektrické parametry. Cvičení: 1) Určení parametrů náhradních modelů součástek a obvodů na základě katalogových údajů a na základě měření. 2) Výpočet chyb výstupního signálu způsobených parametry reálného operačního zesilovače. 3) Výpočet frekvenčních charakteristik zesilovačů. 4) Lab. - Měření parametrů vícestupňového zesilovače. 5) Lab. - Návrh a realizace diferenčních zesilovacích stupňů – část I (návrh a simulace). 6) Lab. -Návrh a realizace diferenčních zesilovacích stupňů – část II (realizace a měření parametrů). 7) Lab. -Návrh a realizace kaskódového zesilovače – část I (návrh a simulace). 8) Lab. - Návrh a realizace kaskódového zesilovače – část II (realizace a měření parametrů). 9) Lab. - Návrh a měření zesilovačů a filtrů 2. řádu s obvody OTA. 10) Lab. - Návrh a měření zesilovačů a filtrů 2. řádu s obvody CFA (CC II). 11) Lab. - Návrh a realizace filtrů vyšších řádů (4. řád) – část I (návrh a simulace). 12) Lab. - Návrh a realizace filtrů vyšších řádů (4. řád) – část II (realizace a měření parametrů). 13) Lab. - Návrh a měření parametrů syntetických induktorů. 14) Lab. - Měření statických a dynamických parametrů hradel technologie TTL a CMOS. Projekty: Návrh zesilovacích stupňů (zadány el. parametry a stavební prvky). Návrh elektrických filtrů (zadán typ, řád a použité stavební prvky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  10 3
Rozsah povinné účasti: Dolní hranice pro získání zápočtu je 20 bodů. Součet bodů za zápočet a zkoušku musí být minimálně 51.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 1
        Zápočet Zápočet 40  20 1
        Zkouška Zkouška 60  10 3
Rozsah povinné účasti: Dolní hranice pro získání zápočtu je 20 bodů. Součet bodů za zápočet a zkoušku musí být minimálně 51.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok