440-2206/01 – Přenosové systémy a média (PSaM)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Skapa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Skapa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti budou schopni kvalitativně i kvantitativně popsat komunikační přenosová média a získají základní znalosti o komunikačních systémech, provozovaných na těchto médiích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Náplň předmětu si klade za cíl seznámit studenty s přenosovými médii, používanými v telekomunikacích. Studenti se seznámí s jejich vlastnostmi, výhodami i omezeními. Dále se dozvědí o základních principech přenosových soustav, které využívají daná média. Seznámí se s principy vícenásobného využití přenosových médií.

Povinná literatura:

[1] Karel Elicer. [i]Konstrukce sdělovacích kabelů a vedení: (teoretické podklady pro konstrukci a montáž sdělovacích kabelů).[i] Vyd. 1. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1970. [2] Miloslav Filka. [i]Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku.[/i] Praha, 2009. ISBN: 9788086785141 [3] Škop, M., Petrásek, M., Sobotka, V. a kol.: [i]Telekomunikační přenosová technika.[/i] ČVUT, Praha

Doporučená literatura:

[1] Bahaa E.A. Saleh, Malvin Carl Teich. [i]Základy fotoniky.[/i] Vyd. 1. Matfyzpress, Praha, 1994. ISBN 80-85863-00-6. [2] Leon W. Couch II.: [i]Digital and Analog Communication Systems.[/i] 5th ed. Prentice hall, ISBN 0-13-599. [3] Bahaa E.A. Saleh, Malvin Carl Teich. [i]Fundamentals Of Photonics.[/i] 2nd ed. Wiley. ISBN 9780471839651.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 testy 5 laboratorních úloh

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Viz podmínky absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy přenosové techniky. Blokové schéma přenosového řetězce. Metalická vedení: 2. Náhradní schéma vedení. Primární a sekundární parametry vedení. Teorie vedení - telegrafní rovnice. Délka vlny a rychlost šíření vln na vedení. Nekonečně dlouhé homogenní vedení. Vedení zakončené vlnovou impedancí. Vstupní impedance vedení. Výpočet primárních a sekundárních parametrů vedení na základě měření vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Elektrická délka vedení. 3. Homogenní vedení při vysokých kmitočtech. Využití vedení vvn pro přenos telekomunikačního signálu. Druhy, vlastnosti a využití metalických telekomunikačních vedení. Nadzemní vedení, kabelová vedení - symetrická a koaxiální. Frekvenční charakteristiky sekundárních parametrů vedení podle druhu a použití telekomunikačních vedení. 4. Nehomogenity metalických vedení, kapacitní nesymetrie. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií křižováním. Měření na kabelech - lokalizace izolačních závad. Optická vedení: 5. Světlo. Principy přenosu dat optickými vlákny. 6. Disperze v optických vláknech a její kompenzace. 7. Ztráty a útlum v optických vláknech. 8. Zdroje a detektory pro optické komunikační systémy. 9. Systémy vlnových multiplexů. Přenosové systémy: 10. Historický průřez přenosovými systémy – telegraf, telefonie, data. Přenosové prostředky a sítě, typy přenášených signálů. Vzorkování, kvantování, kódování. Základní veličiny přenosové techniky – modulační rychlost, přenosová rychlost, normálový generátor a jeho užití, normalizace v telekomunikacích. Analýza chybovosti, fázové chvění. Metalické vedení v přenosovém řetězci – vidlice, vyvažovač, expanze, kompanze. 11. Vysokofrekvenční přenosové systémy – princip FDM, přeložené pásmo, skupiny primární, sekundární (přehlednově). Modulace AM, FM, PM. Linkové kódy – důvod používání, principy AMI, MAMI, 2B1Q, 4B3T, HDB3, Manchester, MLT-3. 13. Digitální přenos – PCM, TDM, A-law G.711, µ-law, Modulace PSK, QPSK, QAM, PAM, PPM, PWM, Delta modulace a OFDM. Cvičení: Metalická vedení: 1. Početní úlohy z metalických vedení Optická vedení: 2. Početní úlohy z optických komunikací 3. Početní úlohy z optických komunikací Laboratoře: Metalická vedení: 1. Parametry vedení 2. Měření útlumu na vedení 3. Vstupní impedance vedení 4. Zaměřování poruch na metalických vedeních Optická vedení: 5. Měření útlumu optického vlákna přímou metodou 6. Měření profilu útlumu optického vlákna reflektometricky Přenosové systémy: 7. Digitalizace signálu 8. Analogové modulace 9. Linkové kódy 10. Digitální modulace 11. Systémy ortogonálních multiplexů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  20
        Zkouška Zkouška 64 (64) 15
                1. Ústní zkouška 24  12
                2. Písemná zkouška 40  3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku