440-2207/01 – Komunikační sítě I (KS I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
LAU0021 Ing. Filip Lauterbach
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět koncepci a principu komunikačních sítí včetně způsobů přenosu dat. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných komunikačních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Komunikační sítě I je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných, resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos různých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Tento předmět zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů, nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelnou součást síťové komunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována LAN sítím, WAN sítím, Internetu, přístupovým sítím a různým bezdrátovým technologiím.

Povinná literatura:

MACHNÍK Petr, MICHALEK, Libor. Základy telekomunikačních sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3626-3. OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. 973 s. ISBN 0470869828.

Doporučená literatura:

BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk. Telekomunikační sítě, 1.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0391-7. BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk. Telekomunikační sítě, 2.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1077-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Znalosti jsou průběžně kontrolovány pomocí testů a laboratorních úloh. Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 15 (ze 40 možných).

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vlastnosti komunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepínání signálů. 2) Referenční model pro propojení otevřených systémů (RM OSI) a jeho vrstvy. 3) Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy, protokoly IP, TCP, UDP. 4) LAN sítě - protokolový model LAN sítí, metody přístupu k přenosovému médiu v LAN sítích, síťové topologie, Ethernet. 5) Transportní sítě - PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), zařízení používaná v těchto sítích. 6) WAN sítě postavené na protokolu IP, čisté IP WAN sítě, HDLC a PPP protokol, propůjčené linky. 7) Internet - struktura Internetu. Cloud. 8) Přístupové sítě (koncepce) - xDSL, DOCSIS. 9) Pokročilé technologie v přístupových sítích - DVB-RCS, IPTV, FTTx, PON. 10) Bezdrátové sítě (koncepce) - technologie WiFi, WiMAX, DECT. GPS. 11) Osobní bezdrátové sítě (WPAN) - technologie Bluetooth, Zigbee, ANT+. 12) Mobilní technologie 2. generace - GSM. Mobilní technologie 3. generace - IMT-2000, CDMA 2000, W-CDMA UMTS, HSDPA, HSUPA. 13) Mobilní technologie 4. generace - Rel.99-Rel.10 SAE/EPS, LTE. Budoucnost a vize v mobilních sítích (Rel.11 a Rel.12). 14) Datové standardy ve zdravotnictví – HL7, ISO/IEC 11073. Cvičení: 1) Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. 2) Multimediální prezentace na téma RM OSI. 3) Laboratorní úloha - Technologie xDSL. 4) Laboratorní úloha - Technologie WiFi. 5) Laboratorní úloha - Technologie VoIP. 6) Test č.1. 7) Laboratorní úloha - Počítačové sítě. 8) Laboratorní úloha - Technologie GSM. 9) Laboratorní úloha - Přístupové sítě. 10) Laboratorní úloha - Pasivní optické sítě. 11) Laboratorní úloha - Testování mobilních telefonů. 12) Laboratorní úloha - Měření propustnosti a zpoždění v datových sítích. 13) Test č.2. 14) Rezerva, náhradní termín pro testy. Protokoly: Protokol z měření kvality řeči ve VoIP. Protokol z testování mobilních telefonů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 15
                Počítačové sítě Laboratorní práce 2  0
                Měření propustnosti Laboratorní práce 2  0
                Virtualizace Laboratorní práce 2  0
                VoIP Laboratorní práce 2  0
                Test č. 1 Písemka 10  0
                xDSL Laboratorní práce 2  0
                PON Laboratorní práce 2  0
                LoRa Laboratorní práce 2  0
                WiFi Laboratorní práce 2  0
                GSM Laboratorní práce 2  0
                Testování mobilních telefonů Laboratorní práce 2  0
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 25 3
                Test Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie EaI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní