440-2208/01 – Komunikační sítě II (KS II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět koncepci a principu komunikačních sítí včetně způsobů přenosu dat. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných komunikačních sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Komunikační sítě II se zaměřuje na komunikační sítě založené na IP protokolu, které jsou v současnosti nejrozšířenější. Pozornost je věnována adresování (IPv4 a IPv6), směrovacím protokolům, sítím VLAN, NAT, paketovým filtrům a bezpečnosti a redundanci v počítačových sítích. Důraz je rovněž kladen na praktickou stránku budování těchto komunikačních sítí.

Povinná literatura:

MACHNÍK, Petr, MICHALEK, Libor. Komunikační sítě II. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide Library. Cisco Press, 2019. ISBN 978-1-58714-714-2.

Doporučená literatura:

MIR, Nader F. Computer and communication networks. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2015. ISBN 9780133814743. OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. 973 p. ISBN 0470869828. PENTTINEN, Jyrki T. J. The telecommunications handbook: engineering guidelines for fixed, mobile and satellite systems. Chichester: Wiley, 2015. ISBN 9781119944881.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Znalosti jsou průběžně kontrolovány pomocí testů a laboratorních úloh. Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 15 (ze 40 možných).

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vrstvy a protokoly protokolového modelu TCP/IP 2) Adresování v IPv4 a IPv6 3) Subnetting 4) Síťová zařízení v komunikačních sítích 5) Směrování – základní principy 6) Směrovací protokoly (1. část) 7) Směrovací protokoly (2. část) 8) Ethernet 9) Virtuální LAN sítě 10) Bezpečnost síťových zařízení a bezpečnost v LAN sítích 11) Paketové filtry 12) NAT 13) Redundance v počítačových sítích Cvičení: 1) Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. 2) Laboratorní úloha - kabeláž 3) Laboratorní úloha – praktické budování počítačové sítě 4) Laboratorní úloha – IP adresy, subnetting 5) Laboratorní úloha – statické a výchozí směrování 6) Laboratorní úloha – směrování a směrovací protokoly (OSPFv2) 7) Laboratorní úloha – směrování a směrovací protokoly (OSPFv3) 8) Laboratorní úloha – přepínače v počítačové síti 9) Laboratorní úloha – sítě VLAN 10) Laboratorní úloha - zabezpečení síťových zařízení a bezpečnost v LAN sítích 11) Laboratorní úloha – paketové filtry 12) Laboratorní úloha – NAT 13) Laboratorní úloha – redundance v počítačových sítích 14) Rezerva, náhradní termín pro testy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 15
                Subnetting Laboratorní práce 4  0
                Směrování Laboratorní práce 4  0
                VLAN Laboratorní práce 4  0
                NAT Laboratorní práce 4  0
                Síťová bezpečnost Laboratorní práce 4  0
                Test Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Test Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie ZKT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní