440-2210/01 – Softwarové nástroje v komunikačních systémech (SNKS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Skapa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Skapa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
JAL0022 Ing. Jakub Jalowiczor
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
PUT0013 Ing. Tomáš Putna
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
TOV020 Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
VAN434 Ing. Aleš Vanderka
WIL0016 Ing. Zdeněk Wilček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se softwarovými nástroji, užívanými pro návrh a simulační analýzu komunikačních systémů a s nástroji, pro modelování a vizualizaci jednotlivých kroků při zpracování signálů v telekomunikacích. Studenti se naučí navzájem porovnat komerční (licencované) a zdarma poskytované softwarové nástroje, vyhodnotit jejich výhody a nevýhody a oblasti využití. Budou schopni tyto nástroje využít pro simulaci elektronických a optických prvků v komunikačních systémech, rádiových přenosových systémů a počítačových sítí.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zaměřuje na seznámení se základními prostředky softwarového modelování signálů a systémů v telekomunikační technice. Studenti se seznámí s nástroji pro modelování a simulaci elektronických, optických a rádiových systémů, užívaných v komunikačních přenosových systémech, a také s nástroji pro analýzu a modelování funkce počítačových sítí.

Povinná literatura:

A. DOBEŠ, Josef a Václav ŽALUD. [i]Moderní radiotechnika.[/i] Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-132-2. ŽALUD, Václav. [i]Moderní radioelektronika.[/i] Praha: BEN - technická literatura, 2000. ISBN 80-86056-47-3. UHLÍŘ, Jan; SOVKA, Pavel. [i]Číslicové zpracování signálů.[/i] Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02613-2. Stephen L. Campbell, Jean-Philippe Chancelier, Ramine Nikoukhah. [i]Modeling and Simulation in Scilab/Scicos.[/i] 2006. ISBN-10: 0-387-27802-8 ISBN-13: 978-0387278025. B. **** **** C. “Radiolab: manual”, Radio Mobile - RF propagation simulation software, 2017. [Online]. Available: http://radiomobile.pe1mew.nl/. [Accessed: 03-Nov.-2017]. “CST – Computer Simulation Technology: manuál”, CST – Computer Simulation Technology, 2017. [Online]. Available: https://www.cst.com/academia/. [Accessed: 03-Nov.-2017]. “MM Hamsoft: manual”, MM Hamsoft. [Online]. Available: http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php. [Accessed: 03-Nov.-2017]. “NEC based antenna modeler and optimizer: manuál”, NEC based antenna modeler and optimizer. [Online]. Available: http://www.qsl.net/4nec2/. [Accessed: 03-Nov.-2017]. D. WELSH, Ch. [i]GNS3 Network Simulation Guide.[/i] ISBN 978-1782160809.

Doporučená literatura:

A. PÁLENÍKOVÁ, Kristýna. [i]Využití prostředků Scilab pro simulace zpracování signálů.[/i] Ostrava, 2016. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vedoucí práce Ing. Jan Skapa, Ph.D. GOMEZ, Claude, Carey BUNKS, Jean-Philippe CHANCELIER, François DELEBECQUE, Maurice GOURSAT, Ramine NIKOUKHAH a Serge STEER, ed. Engineering and scientific computing with Scilab. New York: Springer Science+Business Media, 2013. ISBN 978-1-4612-7204-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

4 samostatné práce (projekty)

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Semestr je rozdělen do 4 částí, v nichž se studenti seznámí s: - nástroji pro simulaci obecných komunikačních systémů a jejich dílčích prvků -- vazba mezi matematickým modelem a simulačním modelem, signál v čase (harmonický signál, signál složený ze 2 a více harmonických signálů, obdélníkový signál, impulz), -- spektrum přenášených komunikačních signálu; zázněje harmonických signálů a jejich vliv na spektrum, -- elektronický RLC systém jako filtr a jeho vliv na spektrum přenášeného signálu, -- amplitudová modulace; spektrum amplitudově modulovaného signálu při přenosu komunikačním systémem, - nástroji pro simulace systémů a signálů v optických komunikacích -- zdroje pro optické komunikace a jejich spektrální výkonové charakteristiky, -- filtry v optických komunikacích (Braggovské mřížky) a jejich vliv na spektrum přenášeného signálu, -- cirkulátory a jejich použití v komunikačních systémech, -- WDM komunikační systémy – spektrum; vydělování přenosových kanálů, - nástroji pro simulace rádiových komunikačních systémů -- analýza šíření rádiových signálů ve volném prostředí -- modelování antén, úvod do simulací RF prvků - nástroji pro simulace komunikačních protokolů a sítí -- praktikum síťové komunikace, přehled nejpoužívanějších protokolů a jejich analýza, -- návrh a simulace síťové infrastruktury, -- nízkoúrovňová práce s pakety a přenášenými daty, automatizované generování obsahu a jeho parsování, -- funkční a výkonové testování SIP infrastruktury.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Je povolena neúčast na 1 tutoriálu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika TK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku