440-2214/02 – Síťové technologie I (ST I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět koncepci a principu síťových technologií včetně způsobů přenosu dat. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných síťových technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Síťové technologie I je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných, resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos různých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Tento předmět zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů, nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelnou součást síťové komunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována LAN sítím, WAN sítím, Internetu, přístupovým sítím a různým bezdrátovým technologiím.

Povinná literatura:

MACHNÍK Petr, MICHALEK, Libor. Síťové technologie I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021.

Doporučená literatura:

MIR, Nader F. Computer and communication networks. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2015. ISBN 9780133814743. OLIFER, Natalia, OLIFER, Victor. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 973 s. ISBN 0470869828. MOLISCH, Andreas F. Wireless communications. 2nd ed. Chichester: John Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-74186-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Znalosti jsou průběžně kontrolovány pomocí testů a laboratorních úloh. Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 15 (ze 40 možných).

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Vlastnosti komunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepínání signálů. 2) Referenční model pro propojení otevřených systémů (RM OSI) a jeho vrstvy. Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy, protokoly IP, TCP, UDP. 3) Adresování v IPv4 a IPv6. 4) Subnetting. 5) LAN sítě – protokolový model LAN sítí, metody přístupu k přenosovému médiu v LAN sítích, síťové topologie, Ethernet. 6) Transportní sítě – PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), zařízení používaná v těchto sítích. WAN sítě postavené na protokolu IP, čisté IP WAN sítě, HDLC a PPP protokol, technologie MPLS, Metro Ethernet. 7) Internet – struktura internetu. Cloud. 8) Metalické a optické přístupové sítě (xDSL, DOCSIS, FTTx). 9) Bezdrátové přístupové sítě (WLAN, DVB-RCS, Starlink). Systémy GNSS. 10) Osobní bezdrátové sítě (Bluetooth, Zigbee, ANT+). Technologie LPWAN. 11) Mobilní technologie GSM a LTE. 12) Mobilní technologie 5G a 6G. Trendy v mobilních sítích. Cvičení: 1) Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. 2) Laboratorní úloha – kabeláž. 3) Laboratorní úloha – IP adresy, subnetting. 4) Laboratorní úloha – počítačové sítě. 5) Laboratorní úloha – měření propustnosti a zpoždění v datových sítích. 6) Laboratorní úloha – virtualizace. 7) Laboratorní úloha – technologie VoIP. Test č.1. 8) Laboratorní úloha – technologie xDSL. 9) Laboratorní úloha – pasivní optické sítě. 10) Laboratorní úloha – technologie LPWAN (LoRa). 11) Laboratorní úloha – technologie bezdrátových přístupových sítí (WiFi). 12) Laboratorní úloha – technologie mobilních sítí. Test č.2. 13) Rezerva, náhradní termín pro testy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 15
                Subnetting Laboratorní práce 2  0 1
                Počítačové sítě Laboratorní práce 2  0
                Měření propustnosti Laboratorní práce 2  0
                Virtualizace Laboratorní práce 2  0
                VoIP Laboratorní práce 2  0
                Test č. 1 Písemka 10  0
                xDSL Laboratorní práce 2  0
                PON Laboratorní práce 2  0
                LoRa Laboratorní práce 2  0
                WiFi Laboratorní práce 2  0
                Mobilní sítě Laboratorní práce 2  0 1
                Test č. 2 Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 25 3
                Test Písemná zkouška 40  20 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060020) Elektrotechnika ŘaT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie EaI P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. (nezveřejňovat) 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.