440-2301/01 – Bakalářský projekt I (BP I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUB021 Ing. Jakub Čubík, Ph.D.
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
FUS032 Ing. Radovan Fusek, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
KEB32 Sylvie Keberlová
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SAF077 Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
TOV020 Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu a zvládnout jeho řešení v týmu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a kolektivně řešit projektové úkoly z oboru telekomunikační technika.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Bakalářský projekt I je zaměřen na vypracování projektových úkolů formou týmové práce studentů. Pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu plní studenti úkoly jednotlivých etap daných harmonogramem projektu, spolupracují v týmu na jeho konečném řešení a připravují podklady pro vypracování bakalářské práce.

Povinná literatura:

SNÁŠEL, Václav. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce [online]. Ostrava: VŠB-TUO, FEI, [2011] [cit. 2014-02-01]. Dostupný z WWW: http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/informace-pokyny/pokyny-zpracovani-bp-dp/ Odborná literatura dle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2003: podrobná uživatelská příručka. Brno: CP Books, 2005. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.citace.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace s vedoucím bakalářské práce. Dílčí úkoly a jejich hodnocení určuje v průběhu semestru vyučující - vedoucí projektového úkolu. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné řešení zadaného projektového úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Projekty: Student vypracuje pod vedením vedoucího bakalářské práce projektový úkol tématicky související s bakalářskou prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Vytvoření projektových týmů dle oblasti zájmu, odborného zaměření studentů a volby tématu bakalářské práce. Organizační pokyny k následujícím cvičením, které proběhnou formou konzultací s vedoucími projektových úkolů. Úvodní konzultace s vedoucími projektových úkolů; konkretizace projektových úkolů a definitivního zadání bakalářské práce. Seznámení se strukturou podkladů pro projektový úkol. Příprava harmonogramu, etapy řešení, jejich náplň, termín a zodpovědný řešitel jednotlivých etap, forma ukončení etapy. Shromažďování literatury a pramenů pro vypracování projektového úkolu a bakalářské práce. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Konzultace s vedoucím projektového úkolu. Průběžná kontrola plnění harmonogramu. Ukončení etap dle formy dané harmonogramem (výkresová dokumentace, technická zpráva, funkční vzorek apod.). Prezentace řešení projektového úkolu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie KIT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní