440-2303/04 – Přenos dat (PD)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel NevludGarant verze předmětuIng. Marek Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět protokolům a způsobu zabezpečení při datových přenosech. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přenosu dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Datový řetězec pro přenos dat; způsob přenosu a zabezpečení zpráv; parametry a charakteristiky datových signálů; způsoby modulace a demodulace datových signálů; koncová zařízení pro přenos dat; měniče datového signálu v základním pásmu; HDSL měniče, telefonní modemy; širokopásmové, kabelové a ADSL modemy; sdružovací prostředky pro přenos dat; základní vlastnosti LAN; datové sítě s komutací paketů.

Povinná literatura:

Svoboda, J., Šimák, B., Zeman, T.: Základy teleinformatiky, ČVUT 1998 Vlček, K.: Teorie informace, kódování a kryptografie, VŠB-TU Ostrava 1998 Janeček, J.:Lokální sítě, ČVUT 1998 Pužman J.: Datové sítě a služby, ČVUT 1994 Minoli D.:Telecommunications Technology Handbook, Artech House,Inc. 1991 Handbook of data communications, NCC Blackwell Limited, 1993

Doporučená literatura:

Petrásek, M.: Přenos dat, ČVUT 1995 Pužman J.: Dálkový přenos dat, SNTL 1977 Přibyl J.: Datové spoje a měniče signálů, SNTL 1984 Lasser, J.: Rozumíme Unixu, Cpress 2002 Neužil Z.: X.25, Podnik výpočetní techniky České Budějovice 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 15 bodů Test č.1 - max 8 bodů Projekt č.1 - max 4 body Test č.2 - max 8 bodů Projekt č.2 - max 4 body Měření - celkem max 20 bodů

E-learning

Je využíván e-learningový systém Moodle https://lms.vsb.cz Měření parametrů kvality služby při přenosu dat v bezdrátových sítích https://drive.google.com/drive/folders/1exczGuRc0G3A3Ap8sSMVpfx1eckwiWj7 Přenos a analýza dat pomocí sériového rozhraní USB https://drive.google.com/drive/folders/1exczGuRc0G3A3Ap8sSMVpfx1eckwiWj7 TKT: https://docs.google.com/document/d/1Tcv5YZu-I9blHJkdXZjtZ8FMHhnOOasX1yi39PH2fPw/edit MOT: https://docs.google.com/document/d/1XvGV7NYrypVklNcrnMwvmGu98oTj57dUYb0rg7kevdA/edit

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Datový řetězec pro přenos dat. Základní pojmy. Abecedy a kódy. Způsob přenosu a zabezpečení zpráv. Parametry a charakteristiky datových signálů. Způsoby modulace a demodulace datových signálů. Koncová zařízení pro přenos dat. Měniče datového signálu v základním pásmu. HDSL měniče. Telefonní modemy. Širokopásmové, kabelové a ADSL modemy. Sdružovací prostředky pro přenos dat. Základní vlastnosti LAN. Datové sítě s komutací okruhů. Datové sítě s komutací paketů. Sítě s komutací rámců. Cvičení: Míra informace obsažené ve zprávě, informační entropie. Aritmetické operace s polynomy, výpočet CRC. Test č.1 - zabezpečený přenos dat. Statistické kompresní metody. Slovníkové kompresní metody. Test č.2 - komprese dat. Laboratoře: Datové přenosy využívající analogové modemy. Datové přenosy pomocí moderních technologií xDSL. Přenos dat v bezdrátových sítích. Zabezpečený přenos dat v bezdrátových sítích. Zabezpečený přenos dat. Projekty: Šifrovací metody při přenosu dat. Kompresní metody při přenosu dat. Počítačové laboratoře: Úvod do systému Linux, ASCII tabulka. Základní příkazy v Linuxu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44  22
        Zkouška Zkouška 56  25
Rozsah povinné účasti: Pro splnění podmínek, je nutné získat minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika ŘaT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika ŘaT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika ŘaT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok