440-2305/01 – Přenosová média (PM)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Petříková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SVA158 Ing. Josef Svatuška
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět problematice přenosu signálů po metalickém a optickém přenosovém médiu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přenosových médií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náhradní schéma vedení, primární a sekundární parametry vedení, telegrafní rovnice, konstrukce kabelů, nehomogenity metalických vedení a kapacitní nerovnováhy, vyrovnávání vf symetrických kabelů, zaměřování závad na kabelech, optická vlákna v telekomunikacích, blokové schéma přenosového řetězu s optickými vlákny, princip přenosu optického signálu vláknem, ztráty ve vláknech, konstrukce, spojování vláken, zdroje a detektory světla, vlnová délka optického signálu a přenosová okna, přenosová kapacita, přenosová rychlost, délky zesilovacích a opakovacích úseků, imunita digitálního signálu proti rušení a zkreslení.

Povinná literatura:

Miloš Schlitter: Telekomunikační vedení, ČVUT Praha, 1995 Miloslav Filka: Optoelektronika v telekomunikacích, VUT Brno, 1985

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatné práce, protokoly z laboratorních cvičení a test s bodovým hodnocením uvedeným v odkazu Podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Blokové schéma přenosového řetězce. Vývoj telekomunikačních vedení. Základní pojmy. Náhradní schéma vedení. Primární a sekundární parametry vedení. Teorie vedení - telegrafní rovnice. Délka vlny a rychlost šíření vln na vedení. Nekonečně dlouhé homogenní vedení. Vedení zakončené vlnovou impedancí. Vstupní impedance vedení. Výpočet primárních a sekundárních parametrů vedení na základě měření vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Elektrická délka vedení. Homogenní vedení při vysokých kmitočtech. Využití vedení vvn pro přenos telekomunikačního signálu. Druhy, vlastnosti a využití metalických telekomunikačních vedení. Nadzemní vedení, kabelová vedení - symetrická a koaxiální. Frekvenční charakteristiky sekundárních parametrů vedení podle druhu a použití telekomunikačních vedení. Nehomogenity metalických vedení, kapacitní nesymetrie. Metody odstraňování kapacitních nerovnováh. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií křižováním. Měření na kabelech - lokalizace izolačních závad. Úvod do telekomunikací a optických vláken. Základy optiky, elektromagnetické vlny, paprsky, fotony. Základy optických vláken, základní struktury, role numerické apertury. Útlum, ohybové ztráty, rozptyl, absorpce, výpočet celkového útlumu, metody měření útlumu. Módová a chromatická disperze, módy, příčiny disperzí a metody jejich redukce. Přenosová rychlost a šířka pásma, souvislost disperze a šířky pásma. Optické kabely, orientace v katalogových parametrech. Cvičení: Podmínky zápočtu, bezpečnostní školení. Řešení příkladů - výpočet sekundárních parametrů, ideální vedení a vedení bez zkreslení. Řešení příkladů - výpočet napětí a proudu na sdělovacím vedení zakončeném obecnou impedancí. Řešení příkladů - výpočet primárních a sekundárních parametrů z naměřených hodnot vstupní impedance naprázdno a nakrátko. Výpočty geometrických vlastností optických vláken. Výpočty útlumů optických tras. Výpočty disperzí a přenosových rychlostí. Práce s katalogovými listy optických vláken a kabelů. Laboratoře: Frekvenční závislost vlnové impedance a vlnového útlumu v hovorovém kmitočtovém pásmu. Měření absolutní hodnoty vstupní impedance vedení. Zaměřování přerušené žíly na kabelu. Měření provozního, vložného a zbytkového útlumu. Příprava na měření optických vláken a kabelů, vlastní měření. Spojování optických vláken a kabelů. Realizace vláknově optických konektorů a jejich úprava. Měření závislosti útlumu SM a MM vlákna pro vlnové délky 850 a 1300 nm a 1310 a 1550 nm při různých poloměrech zakřivení a pro proměnný počet závitů vlákna.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (44) 51
        Zápočet Zápočet 44  20
        Zkouška Zkouška  (56) 3
                Met. vedení Písemná zkouška 28  2
                Opt. vedení Ústní zkouška 28  2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní