440-2308/02 – Bakalářský projekt II (BP II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity12
Garant předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR289 Ing. Miroslav Bureš
CUB021 Ing. Jakub Čubík, Ph.D.
DAV0026 doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
DOR070 Ing. Jan Dořičák
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
HEJ085 Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
HOL570 Ing. Michael Holuša, Ph.D.
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
JAR183 Ing. Jakub Jaroš
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
KEP019 Ing. Stanislav Kepák, Ph.D.
KOS305 Ing. Michael Alexander Košinár
KOU137 Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
LIN0040 Ing. Andrej Líner
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MAR23 Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
PAP0032 Ing. Martin Pápeš
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SVA158 Ing. Josef Svatuška
SAF077 Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
TOM390 Ing. Karel Tomala
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VIT0028 Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
VYC022 Ing. Jiří Vychodil
WIT005 Ing. Karel Witas, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oblasti telekomunikační techniky a zvládnout samostatně jeho řešení. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit v rámci bakalářské práce zadané odborné téma.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Bakalářský projekt II probíhá formou seminářů a je zaměřen na poskytování obecných informací k vypracování, prezentaci a obhajobě bakalářské práce.

Povinná literatura:

SNÁŠEL, Václav. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce [online]. Ostrava: VŠB-TUO, FEI, [2011] [cit. 2014-02-01]. Dostupný z WWW: http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/informace-pokyny/pokyny-zpracovani-bp-dp/ Odborná literatura dle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2003: podrobná uživatelská příručka. Brno: CP Books, 2005. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.citace.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru hodnotí a vede studenta po odborné stránce vedoucí diplomové práce, hodnocení prezentací a aktivit na seminářích provádí vyučující BP II. V zápočtovém týdnu semestru hodnotí studenta katedrální komise. Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech úkolů (prezentace BP v semináři, splnění zadaných úkolů vedoucího BP, úspěšná prezentace BP před katedrální komisí) a odevzdaná BP.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu BP I.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Doporučení pro vypracování bakalářské práce a pro přípravu multimediální prezentace k obhajobě bakalářské práce. Literatura - seznam bibliografických odkazů, citace, citát, parafráze. Informace o průběhu státních závěrečných zkoušek a obhajobě bakalářské práce. Seznámení posluchačů s vnitřními předpisy FEI VŠB - TUO týkajících se řádného ukončení studia. Konzultace s vedoucími bakalářských prací. Příprava na obhajobu bakalářské práce formou samostatných vystoupení studentů s informacemi o aktuálním stavu řešení bakalářské práce. Diskuse. Prezentace bakalářských prácí studentů před katedrální komisí. Projekty: Zpracování bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku