440-2311/02 – Mikropočítačová technika II (MT II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět programování složitějších mikropočítačových aplikací pomocí jazyku C. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti mikropočítačové techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Mikrořadiče řady PIC18. Deriváty řady Intel51 Cygnal, Atmel. Atmel MEGA 128. Jazyky vyšší úrovně, jazyk C, typy proměnných a rozsahy jejich platnosti, základní příkazy a datové struktury. Rekurze. Uniony. Možné problémy implementace nasazení vyšších programovacích jazyků na mikrořadiče v souvislosti s velikostí operační paměti a zásobníku.

Povinná literatura:

Kernighan, B., Ritchie, D. : The C Programming Language. Prentice Hall, ISBN 0-13-110370-9. Šaloun, P. : C pro zelenáče, Neocortex, 1999.

Doporučená literatura:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40001412g.pdf - datasheet procesoru PIC18F46K22.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Náplň cvičení : Podstatou činnosti ve cvičeních je práce na projektech P1, P2, P3. Je možné zadání individuálních projektů na základě návrhu od studenta, musí být odsouhlašeno vedoucím cvičení. 1. Seminární cvičení. Bezpečnost práce, podmínky zápočtu, seznámení s projekty, zadání projektů P1, P2, P3. 2. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P1, připojení V/V signálů na vývody procesoru, zapojení procesoru aj. součástek v nepájivém poli, připojení k PC pomocí ICD2 ev. ICD3. 3. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P1, sestavení elementárních funkcí programu, vyzkoušení na externě připojeném procesoru. 4. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P1, ladění celkové aplikace projektu P1 na externě připojeném procesoru. Předvedení projektu P1 ve funkci a jeho bodové ohodnocení (0 nebo 10bodů). 5. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P2, připojení V/V signálů na vývody procesoru, zapojení procesoru aj. součástek v nepájivém poli, připojení k PC pomocí ICD2 ev. ICD3. 6. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P2, sestavení elementárních funkcí programu, vyzkoušení na externě připojeném procesoru. 7. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P2, ladění celkové aplikace projektu P2 na externě připojeném procesoru. 8. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P2, ladění celkové aplikace projektu P2 na externě připojeném procesoru. Předvedení projektu P2 ve funkci a jeho bodové ohodnocení (0 nebo 17bodů). 9. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, připojení V/V signálů na vývody procesoru, zapojení procesoru aj. součástek v nepájivém poli, připojení k PC pomocí ICD2 ev. ICD3. 10. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, sestavení elementárních funkcí programu, jejich vyzkoušení na externě připojeném procesoru. 11. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, ladění celkové aplikace projektu P3 na externě připojeném procesoru. 12. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, ladění celkové aplikace projektu P3 na externě připojeném procesoru. 13. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, ladění celkové aplikace projektu P3 na externě připojeném procesoru. 14. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, ladění celkové aplikace projektu P3 na externě připojeném procesoru. Předvedení projektu P3 ve funkci a jeho bodové ohodnocení (0 nebo 22bodů). 15. Laboratorní cvičení. Práce na projektu P3, ladění celkové aplikace projektu P3 na externě připojeném procesoru. Předvedení projektu P3 ve funkci a jeho bodové ohodnocení (0-22bodů). Udělení zápočtu. Projekty: Projekt P1. Současné generování osmi zadaných číslicových signálů procesorem s použitím časovače. V případě procesorů Intel použít samoplnící mód časovače T0 či T1. V případě procesorů Microchip použít T2 a SFR PR2. Hodnocení P1 : 0 nebo 10 bodů. Projekt P2. Komunikace s digitálně řízeným potenciometrem MCP41xxx(externí obvod, Microchip, komunikuje rozhraním SPI). Hodnocení P2 : 0 nebo 17 bodů. Projekt P3. Komunikace procesoru s podřízenými procesory s využitím datových struktur jazyka C. Každý podřízený procesor je popsán konkrétní datovou strukturou, která bude studentu zároveň zadána při zadávání tohoto projektu. Hodnocení P3 : 0 nebo 22 bodů. Podmínky udělení zápočtu: Dosažení minimálně 32 bodů ve cvičeních (maximum ze cvičení je 49).

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Procesory řady PIC18. 2. Základní příkazy jazyka C, operátory, demoprogramy. 3. Proměnné - lokální, globální, statické. 4. Struktura programu v C, členění na funkce, štábní kultura. 5. Aplikace jazyka C na procesor rodiny 51, demoprogramy. 6. Aplikace jazyka C na procesor PIC, demoprogramy. 7. Procesory dSPIC. 8. Pointry a pole v jazyku C. 9. Struktury v jazyku C. 10. Vstup a výstup v jazyku C. 11. Uniony v jazyku C. 12. Přetypování proměnných. 13. Komplikované definice v C a jak je číst. 14. Časová rezerva pro případný skluz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  32
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  32
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok