440-2316/02 – Rádiové sítě I (RS I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět plánování rádiových sítí. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem rádiových sítí. Pozornost bude věnována moderním digitálním systémům a vývojovým trendům v dané oblasti.

Povinná literatura:

Šebesta, R., Dvorský, M.: Rádiové sítě I pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO, skripta - VŠB-TU Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3612-6 Doboš Ľ., Dúha J. , Marchevský S., Wieser V.: Mobilné rádiové siete. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2002, 312 s., ISBN 80-710-0936-9. Hanus S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. 1. vyd. Brno: VUT, 2001, 134 s. ISBN 80-214-1833-8. Legíň, M.: Televizní technika DVB-T, 1. vyd. BEN, Praha 2006, 288 s., ISBN 80-7300-204-3 SILVA, Mário Pedro Guerreiro Marques da. Cable and wireless networks: theory and practice. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-4987-4681-6

Doporučená literatura:

Dobeš J., ŽALUD, V.: Moderní radioelektronika, 1. vyd. BEN, Praha 2006, 768 s. ISBN 80-7300-132-2 Pechač, P., Zvánovec, S.: Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů, 1 vyd. BEN, Praha 2007, 200 s., ISBN 978-80-7300-223-7 Pechač, P.: Šíření vln v zástavbě, 1. vyd. BEN, Praha 2005, 112 s., ISBN 80-7300-186-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Testy Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 2 testy - celkem 16 bodů 5 laboratorních měření - celkem 20 bodů 2 počítačová cvičení - celkem 8 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučení: předcházející absolvování předmětu Radiokomunikační technika.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, elektromagnetické spektrum záření, rádiové vlny, rozdělení kmitočtového pásma rádiových vln, kmitočtové tabulky, využívání rádiových kmitočtů v ČR. Zpracování rádiových signálů (zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, modulace). Problematika šíření rádiových signálů, typy rádiových vln, Dopplerův princip, ekvalizace, diverzitní systémy, radiokomunikační rovnice Plošná buňková struktura, využití kmitočtového pásma, handover. Rozdělení rádiových sítí. Sítě WPAN – Bluetooth, ZigBee. Sítě WLAN – WiFi. Sítě WMAN – WIMAX. Sítě WWAN – mobilní radiokomunikační systémy (NMT, GSM, HSCSD, GPRS, EDGE). Sítě WWAN – mobilní radiokomunikační systémy (UMTS, HSPA, LTE, vývojové trendy). Internet věcí - bezdrátové sítě pro IoT. Digitální rozhlasové vysílání, základní popis systému DAB. Digitální televizní vysílání. Systém DVB-T, zpracování signálu v systému DVB-T. Systém DVB-T2, DVB-S/S2, systémy mobilního příjmu televizního vysílání. Družicové komunikační sítě, základní architektura, družicové služby, typy oběžných drah (GEO, MEO, HEO, LEO), šíření družicových signálů. Systémy družicových komunikačních sítí, systémy družicové navigace (GPS, Glonass, Galileo, Compass). Cvičení: Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Test 1. Test 2. Zápočet. Laboratoře: Seznámení s počítačovými cvičeními. Analýza šíření signálu DVB-T/T2 (RadioLab - systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem). Návrh sítě WiFi (I-Prop – systém pro plánování pokrytí bezdrátových systémů uvnitř budov). Seznámení s laboratorními měřeními. Měření kvalitativních parametrů signálu GSM. Analýza digitálního TV signálu DVB-T/T2. Spektrální analýza rádiových signálů. Analýza digitálního TV signálu DVB-S/S2. Nastavení přístupového bodu a ověření komunikace WiFi. Náhradní termín počítačových cvičení a laboratorních měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 22
                Počítačová cvičení Jiný typ úlohy 12  0
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 24  0
                Test Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 24
                Písemná část - test Písemná zkouška 40  20
                Ústní část Ústní zkouška 16  4
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060009) Mobilní technologie MOT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie MOT P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku