440-2317/01 – Spojovací systémy (SS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými a zejména praktickými aspekty návrhu a provozu spojovacích systémů. Student se tak bude orientovat ve způsobech návrhu, modelování a realizace moderních spojovacích systémů, bude schopen analyzovat kvalitativní parametry multimediálních komunikací a mít základní přehled v oblasti SW definovaných sítích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s moderními technologiemi z oblasti síťové infrastruktury a rozvíjí schopnost studentů porozumět těmto technologiím z pohledu návrhu, simulace a kvalitativního zhodnocení. Tematicky předmět tvoří čtyři ucelené bloky – signalizační protokoly, zpracování a simulace diskrétních jevů, kvalitativní parametry multimediální komunikace a softwarově definované sítě, přičemž teoretické znalosti získané studentem na přednáškách jsou podepřeny prakticky orientovanými laboratorními cvičeními zaměřenými na samostatnou práci studenta.

Povinná literatura:

[1] Vozňák, M. "Komunikační systémy pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO", VŠB-TUO, 1. vyd., 2014. [2] Bhat, U. N. "An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications (Statistics for Industry and Technology)", 2nd ed., Birkhauser, 2015. [3] Goransson, P. "Software Defined Networks, Second Edition: A Comprehensive Approach 2nd Edition". Morgan Kaufmann, 2016. [4] Vozňák, M., Rozhon, J. "Spojovací systémy - opory pro kombinovanou formu studia", VŠB-TUO, 2018.

Doporučená literatura:

[1] Raake, A. “Speech Quality of VoIP: Assessment and Prediction”, Wiley, 2006. [2] Johnson, A. B. “SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, Fourth Ed”, Artech, 2009. [3] Blokdyk, G. "IMS IP multimedia subsystem: A Step-By-Step Tutorial". CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

8 bodovaných úloh z probírané problematiky Jednotlivé úlohy (40 bodů celkem), každá z nich za 5 bodů: 1/ Návrh vícečlánkové struktury, bodovaná úloha, T3 2/ Analýza DSS1 a SS7 signalizace, bodovaná úloha, T4 3/ Analýza SIP/SDP - část I, bodovaná úloha, T5 4/ Analýza SIP/SDP - část II, bodovaná úloha, T6 5/ SIP Digest Autentizace, bodovaná úloha, T7 6/ Simulace síťového provozu, bodovaná úloha, T10 7/ Základní úlohy v SDN s nástrojem Mininet, bodovaná úloha, T11 8/ SDN kontroler, propojení s Mininetem a pokročilé simulace SDN, bodovaná úloha, T13

E-learning

Další požadavky na studenta

Student absolvuje alespoň 4 bodované úlohy a získá alespoň 20 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky a upozornění na souvislosti z předchozích kurzů 2. Prostorové spojování, Closova podmínka a návrh neblokující sítě, Switching Fabric 3. Spojování v časové oblasti, vícečlánkové struktury 4. Signalizace a rozhraní spojovacích systémů v digitálních sítích 5. Protokol pro sestavení relací a popisu obsahu v IP sítích - SIP/SDP 6. Transakce a dialogy, parsování SIP zpráv 7. IMS – koncepce a prvky, architektury pro multimediální služby. 8. Popis problému zahlcení přepínačů a směrovačů pomocí Kendallovy klasifikace 9. Modelování síťového provozu 10. QoS vs. QoE, způsoby zajištění kvality real-time služeb v IP sítích 11. Kvalita multimediálních služeb, subjektivní a objektivní metriky hodnocení audia a videa 12. Softwarově definované sítě, OpenFlow, koncepty, nasazení, OpenSwitch a nástroj mininet 13. Softwarové SDN kontrolery, jejich využití, OpenStack 14. Systémy M2M komunikace a aplikace pro SDN

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: Kromě úvodního tutoriálu studenti na ostatních získávají body, z celkově čtyřiceti bodů za čtyři úlohy musí získat alespoň 15 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní