440-2319/01 – Bezdrátové senzorové sítě (BSS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Šebesta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět plánování senzorových bezdrátových sítí. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti bezdrátových senzorových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními principy a funkcemi bezdrátových senzorových sítí používaných v různých oblastech. Předmět je zaměřen na oblast distribuovaných senzorových sítí a především jejich architekturu a komunikaci se senzory. Cílem je seznámit studenty s komunikačními technologiemi pro přenos malých objemů dat a způsoby praktického návrhu komunikace senzorů v Internetu věcí (IoT). V rámci předmětu student získá teoretické a praktické dovednosti, které mu jednak umožní integrovat senzory do existujících IoT sítí a jednak realizovat i vlastní návrh komunikační infrastruktury bezdrátové senzorové sítě.

Povinná literatura:

OBAIDAT, Mohammad S. a Sudip. MISRA. Principles of wireless sensor networks. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-0521192477. Rastko R. Selmic, Vir V. Phoha, Abdul Serwadda. Wireless sensor networks. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 978-3319467672. Shuang-Hua Yang. Wireless sensor networks: Principles, Design and Application. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-1447155041. SELECKÝ, Matúš. Arduino: uživatelská příručka. Přeložil Martin HERODEK. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 9788025148402

Doporučená literatura:

EL EMARY, Ibrahiem M. M. Wireless sensor networks: from theory to applications. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2014. ISBN 978-1466518100. KOOIJMAN, Matthijs. Building Wireless Sensor Networks Using Arduino. Packt Publishing, 2015. ISBN 978-1-78439-558-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 2 testy - celkem 16 bodů 2 semestrální laboratorní projekty - celkem 28 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučení: předcházející absolvování předmětu Vestavěné řídicí systémy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do BSS, základní principy a technologie 2. Architektura BSS 3. Senzory pro BBS 4. Bezpečnost v BSS 5. Přístup k médiu a směrování v BSS 6. Protokoly BSS 7. Ukládání, sledování a vizualizace dat 8. Mobilní a multimediální BSS, senzorové sítě na lidském těle 9. Lokalizace a sledování 10. BSS a Internet věcí Cvičení: 1. Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Seznámení se s laboratorním prostředím a prvky bezdrátové senzorové sítě. Seznámení se simulačním softwarem a možnostmi jeho využití v BSS. 2. Práce se simulačním nástrojem za účelem vytvoření různých struktur bezdrátových senzorových sítí. 3. Projekt 1 4. Periferní zařízení – zapojení vstupních/výstupních zařízení různých typů; test 1. 5. Bezdrátové technologie – zapojení a konfigurace různých bezdrátových technologií. 6. Propojení více senzorů – zapojení a konfigurace více senzorových jednotek. 7. Serverové řešení – vytvoření serveru (cloud platform) pro sběr, analýzu a zobrazení dat ze senzorové sítě. 8. Automatizace procesů – ovládání výstupních zařízení na základě vstupních hodnot. Zadání semestrálního projektu – Projekt 2. 9. Práce na semestrálním projektu; test 2. 10. Práce na semestrálním projektu a jeho odevzdání, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 22
                Zápočet Jiný typ úlohy 44  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 24 3
                Písemná část - test Písemná zkouška 40  20
                Ústní část Ústní zkouška 16  4
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení garanta.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika ZKT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie MOT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní