440-2323/01 – Legislativa a ochrana osobních údajů v komunikacích (LOOÚ)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity3
Garant předmětuIng. Filip Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou studenti seznámeni s legislativou a se základními předpisy a nařízeními nejen v oblasti telekomunikační techniky. Jedním ze stěžejních bodů předmětu je také úvod do směrnice EU o ochraně osobních dat - GDPR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytne vysvětlení základních legislativních pojmů v oblasti telekomunikací a prostředí ICT v návaznosti na národní předpisy, nařízení a vyhlášky. Studenti se také budou orientovat v institucích a organizacích určených pro vydávání směrnic, regulací, norem a kontrolu stávající legislativy. Dále si osvojí základní podstatu a fungování autorského práva, zákona o elektronickcýh komunikacích, bezpečnostních standardů a především směrnici EU o ochraně osobních údajů - GDPR.

Povinná literatura:

Legislativa v telekomunikacích na http://www.zakony.cz GDRP na https://www.gdpr.cz/gdpr/

Doporučená literatura:

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html http://www.ctu.cz http://www.apms.cz http://www.catel.cz http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html http://www.ctu.cz http://www.apms.cz http://www.catel.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou v průběhu semestru řešit semestrální práci i projekt, který bude bodován.

E-learning

http://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa – zákony a standardy (normy), Normalizační (standardizační) proces, standard de facto a de jure. 2. Organizace(Nadnárodní, celosvětové standardizační organizace (ISO, IEC, ITU), národní, …) Ostatní standardizační organizace. Významné průmyslové standardizační aktivity v oblasti IT (W3C, …) 3. Standardy týkající se Bezpečnosti IT. Autorský zákon, Zákon o elektronickém podpisu a související vyhlášky. 4. Legislativa EU – Telekomunikačních balík, úvod do směrnice o ochraně osobních údajů - GDPR. 5. Směrnice o ochraně osobních údajů - GDPR, důvody vzniku, oblast pokrytí, definice citlivých a osobních údajů, závazné předpisy a povinnosti vycházející z GDPR, pověřenec pro kontrolu ochrany osobních údajů. 6. Národní regulační orgány - Český telekomunikační úřad. 7. Prováděcí právní předpisy k zákonu o elektronických komunikacích. 8. Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, správa čísel a kódů, přechod na digitální televizní vysílání (nařízení vlády, vyhlášky, síťový plán), přechod na formát DVB-T2. 9.Přehled platných právních předpisů v oblasti pevných a bezdrátových sítí. 10. Plán přidělení kmitočtových pásem, plán využití rádiového spektra – radiokomunikační řád. Právní předpisy Evropské komise v oblasti kmitočtového plánování. 11. Normy a zákonné hygienické limity v bezdrátových sítích. 12. Územní plánování, stavební zákon a jeho dopady na telekomunikační sítě. 13. Vyhlášky a doporučení různých asociací na území ČR (Český radioklub, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Česká asociace elektronických komunikací, Česká asociace telekomunikací. 14. Zákony a vyhlášky pro provoz UAV zařízení na území ČR, limity provozu, nutná povolení, opatření vycházející z legislativy, zakázané oblasti, nouzová protiopatření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: V předmětu není povinná účast.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku