440-2324/01 – Radarová technika I (RaT I)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Marek Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vadim Závodný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV0106 Ing. Vadim Závodný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznámí studenty se základními principy a historií radiolokace. Vysvětlí způsoby rádiového určování polohy, použití souřadných systémů při určování polohy, způsobem detekce cílů, rozlišení charakterů cílů, způsoby a formy zobrazení zpracovaných výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními principy a historií radiolokace. Vysvětlí způsoby rádiového určování polohy, použití souřadných systémů při určování polohy, způsobem detekce cílů, rozlišení charakterů cílů, způsoby a rozsah zobrazení zpracovaných výsledků. Důraz je kladen na systémy: Primární radar (PSR), Sekundární radar (MSSR), Přesný přistávací radar (PAR) a systém ADSB. U těchto systémů bude vysvětlen princip činnosti na úrovni jednotlivých bloků, základní matematický popis jejich funkce a stručný popis systémového návrhu. Studenti se seznámí s fyzikou šíření radarových signálů a způsobem jejich zpracování. Součástí výuky je exkurse ve firmě která aktivně vyrábí radiolokační techniku.

Povinná literatura:

Antény Radiolokátorů pro řízení letového provozu, Dominik Kupčák, Tesla Pardubice, 1986 (skriptum I, II, III) Radarová technika, Pavel Bezoušek & Pavel Šedivý, ISBN:9788001030363, Vydavatelství ČVUT, úno 2004 (Skriptum) Historie radiolokační techniky v Československu, Pavel Bezoušek, Václav Špás, Vydavatelství Univerzity Pardu Univerzita Pardubice, ISBN:9788073956936, 2014

Doporučená literatura:

Radarová technika, Pavel Bezoušek & Pavel Šedivý, ISBN:9788001030363, Vydavatelství ČVUT, úno 2004 (Skriptum)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Nutno získat do konce semestru minimálně 30 bodů z celkového maxima 45b *Test, celkem 20 bodů *1 bod na cvičení za zpracovanou úlohu, maximum 5 bodů (5 úloh). *Semestrální práce maximum 20 bodů.

E-learning

Výuka probíhá v e-learningovém systému moodle http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=xxxxxxxxx

Další požadavky na studenta

Účast na 8 cvičeních ze 10.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do radarových systémů, historie radiolokace, současný vývoj radarové techniky, základní pojmy. 2. Principy rádiového určování polohy, typy systémů určování polohy, aplikace. 3. Časoměrné a fázoměrné systémy, princip měření časového zpoždění, rozlišovací schopnost, jednoznačnost, přesnost, DOP faktor, úhloměrný a dopplerovský systém měření polohy a rychlosti, rozlišovací schopnost, jednoznačnost, přesnost, DOP faktor. 4. Primární radar PSR, Sekundární radar MSSR, přesný přistávací radar PAR, základní popis a použití 5. FMCW radar, systém ADSB, 3D Radar, základní popis a použití 6. Radionavigační systémy NDB, VOR, ILS, MLS, Meteorologické radary, dálkový průzkum země, georadar (GPR), radar se syntetickou aperturou (SAR). 7. Anténní systémy v radarové technice, typy anténních diagramů, vertikální diagram krytí 2D radarů, Anténní diagram 3D radarů, určení výšky cíle. Šíření elektromagnetických vln v atmosféře,vliv terénu a překážek. 8. Odrazy od objektů, typy cílů (swerling I, swerling II), výpočet RCS, využití simultoru pole při výpočtu RCS, stanovení RCS měřením. 9. Radarová rovnice monostatického a bistatického primárního radaru, upravené tvary, rovnice dosahu, způsoby výpočtu a aplikace na konkrétní typy radaru. Majáková rovnice sekundárního radaru, upravené tvary, rovnice dosahu, způsoby výpočtu a aplikace. 10. Exkurse do firmy, jejíž činnost souvisí s radary a radionavigací. Osnova cvičení: 1. Výpočty úloh zaměřených na prezentované systémy (dosahy, přesnosti) 1 2. Výpočty úloh zaměřených na prezentované systémy (dosahy, přesnosti) 2 3. Výpočty systémového návrhu FMCW radaru, výpočty detekce polohy a doplerovské rychosti, 4. Výpočty úloh zaměřených na problematiku šíření, útlum volného prostoru, odraz od meteo útvarů, odraz od terénních překážek 5. Výpočty RCS na základě analytických modelů, výpočty pomocí simulátoru pole CST Microwave studio 6. Výpočty dosahů primárních radarů, výkonové bilance (Matlab) 7. Výpočty dosahů sekundárních radarů, výkonové bilance (Matlab) 8. Laboratorní cvičení na funkčním FMCW radaru, základní zobrazení a charakteristiky detekovaných cílů (Matlab) 9. Laboratorní cvičení na funkčním FMCW radaru, zpracování naměřených charakteristik, určení dopplerovské rychlosti (Matlab) 10. Laboratorní cvičení na funkčním FMCW radaru, prezentace dosažených výsledků projektu v powerpointu, diskuze nad dosaženými výsledky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 30
                zápočet Jiný typ úlohy 45  30
        Zkouška Zkouška 55  5
Rozsah povinné účasti: Účast na 12 cvičeních ze 14

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku