440-4101/02 – Elektronické obvody II (EO II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Libor GajdošíkGarant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět funkci používaných zapojení elektrických obvodů a vytvářet nová zapojení dle požadavků. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti návrhu elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Návrh a realizace teplotně kompenzovaných referenčních zdrojů napětí a proudu, obvodů s elektronickými spínači a optoelektronickými vazebními členy, operačních usměrňovačů, funkčních měničů, převodníků A/D a D/A, oscilátorů, funkčních generátorů, generátorových systémů, zesilovačů s řízeným zesílením, kompresorů a expandérů signálu, impulsních zdrojů, elektronických zařízení s elektricky programovatelnými analogovými obvody .

Povinná literatura:

Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřící techniku. ČVUT Praha, 1999 VRBA, Radimír, Jiří HÁZE, Lukáš FUJCIK a Ondřej SAJDL. Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu. Brno: VUT Brno, 2010. BIOLEK, Dalibor, Karel HÁJEK a Antonín KRTIČKA. Analogové elektronické obvody. Brno: VUT Brno, 2007.

Doporučená literatura:

Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN Praha, 2003 GAJDOŠÍK, Libor. Návrh analogových filtrů. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2013. str. 240. ISBN 978-80-7300-468-2. BIOLEK, Dalibor. 2004. Řešíme elektronické obvody : aneb kniha o jejich analýze. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2004. str. 520. ISBN 80-7300-125-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Viz. podmínky absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Referenční zdroje napětí a proudu, teplotní a dlouhodobá stabilita. Elektronické spínače, optoelektronické vazební členy a jejich použití při realizaci elektronických obvodů. Operační usměrňovače, funkční měniče, komparátory. Návrh a realizace, statické a dynamické vlastnosti. Návrh a realizace funkčních generátorů, stabilita kmitočtu a amplitudy, nelineární zkreslení generovaných signálů. Návrh a realizace převodníků D/A, statické a dynamické parametry. Návrh a realizace převodníků A/D, statické a dynamické parametry. Zesilovače s napěťově nebo proudově řízeným zesílením, kompresory a expandery signálů. Oscilátory, návrh a realizace s ohledem na stabilitu kmitočtu a amplitudy generovaných signálů. Generátorové systémy, kmitočtové syntetizátory. Aplikace fázového závěsu při realizaci elektronických zařízení. Návrh a realizace impulsních napájecích zdrojů. Řídící obvody impulsních zdrojů. Elektricky programovatelné analogové obvody (EPAC), principy a struktura obvodů. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí EPAC. Cvičení: Návrh kmitočtové ústředny. Návrh impulsního napájecího zdroje. Návrh a realizace elektronických zařízení pomocí obvodů EPAC firmy ZETEX. Zásady návrhu a konstrukce elektronických zařízení. Laboratoře: Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností a teplotní stability referenčního zdroje napětí. Návrh a měření vlastností operačního usměrňovače a funkčního měniče. Návrh a měření vlastností napěťově řízeného funkčního generátoru. Návrh a měření vlastností převodníku D/A. Návrh a měření vlastností převodníku A/D. Měření charakteristik zesilovače s řízeným zesílením a kompresoru signálu. Návrh a měření parametrů RC a LC oscilátoru. Návrh a měření vlastností násobiče kmitočtu s fázovým závěsem. Měření parametrů navrženého impulsního zdroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  10 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech laboratorních cvičeních, maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.