440-4106/02 – VoIP (VoIP)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
TOV020 Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět technologii VoIP. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti VoIP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen pro studenty studijního programu Informační a komunikační technologie. Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi a standardy pro přenos hlasu v paketových sítích, s komunikačními protokoly H.323, SIP, MGCP, s prvky, které umožňují implementaci hlasových služeb v IP sítích. Rovněž je podstatná část věnována problematice zabezpečení kvality služby QoS. Laboratorní práce jsou zaměřené na protokolovou analýzu a studenti průběžně ve cvičeních pracují na semestrální projektu ústředny páté generace, cílem projektu je zprovoznit SoftSwitch na otevřeném řešení, lze si vybrat z projektů Asterisk, GnuGK nebo SIP SER. Komunikační standardy jsou již delší dobu formovány snahou o vytváření sítí s integrovanými službami, které jsou schopny nad jedinou infrastrukturou přenášet data, hlas nebo video. Sítě nové generace ve značné míře využívají techniky souborně označované jako Voice over IP a VoIP je signifikantním směrem dalšího vývoje komunikací.

Povinná literatura:

M. Voznak, Voice over IP, VŠ skripta, VŠB-TUO, 252 str., 2014 Přednášky dostupné v Moodle

Doporučená literatura:

VOZŇÁK, M., ŘEZÁČ, F., ASTERISK: teorie a praxe, 2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Student může získat max. 40 bodů, během semestru získává body za lab. práce max. 15 bodů a za semestrální projekt max. 25 bodů, pro udělení zápočtu musí získat min. 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Jsou vyžadovány znalosti počítačových sítí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Real Time Protocol RTP, RTCP, SRTP, Metody kódování a dekódování hlasu, výpočet šířky pásma pro RTP. Standard H.323, protokolový model, základní elementy - GK, TE, GW, MCU, Signalizace H.225.0 RAS, Q.931 a H.245, typy zpráv, m Model spojení GRC a DRC, metoda Fast Connect, tunelování H.245, přenos faxů T.38 Otevřené řešení H.323, návrh sítě a konfigurace GnuGK. GW pro propojení s PSTN, srovnání rozhraní a možností FXS, FXO, EM, ISDN PRI a BRI. SIP/SDP protokol, popis prvků - User Agent, Registrar, Redirect a Proxy server, SIP metody a odpovědi, popis zpráv dle RFC 3261, SDP protokol pro popis médií SIP relace. Parsování SIP hlaviček, transakce a dialogy, další metody nezahrnuté v jádru RFC3261, offer/answer model, scénáře vyjednání médií v SIP, využití DNS pro IP telefonii, ENUM. SIPp – generátor SIP relací, gramatika SIP/SDP, sestavení praktického scénáře s autentizací. Asterisk, SW pobočková ústředna, aplikace, dial plan, extensions, praktické použití SIP a IAX. SIP a IAX trunk, jeho použití, bezpečnost SIP trunku, autorizace přístupu na trunk, pravidla pro modifikace čísel, práce s prefixy. Asterisk – pokročilé služby, Presence a Instant Messaging, kalendáře, praktické použití presence s Jabber. Kamailio, základy syntaxe, struktura konfigurace, moduly, statický routing, propojení s DB, možnosti DB, příprava a instalace DB, REGISTRAR modul, SIP NAT traversal, RTPPROXY, NATHELPER. Kvalita IP telefonie - MOS, PESQ, E-model a R-faktor, fragmentace, ztráty paketů, zpoždění a jitter, požadavky na síť (Intserv, Diffserv). MGCP a Megaco/H.248, webRTC a nové trendy v IPtelefonii. Cvičení Seznámení s labem, SW klienti H.323 a SIP HW klienti H.323 a SIP Analýza H.323 Bodované cvičení H.225 a H.245 4 body Gnugk trunk 2 body Bodované cvičení 3b SIP signalizace Bodované cvičení 3b SIP hlavička Sipp + zadání semetralní projektu 25b - bodované cvičení 3b Sipp Úvod do Asterisku Asterisk trunk Asterisk pokročilé služby Řešení semestrálního projektu, konzultace na cvičení Řešení semestr. projektu, konzultace a finalizace semestrálního projektu Prezentace semestrálního projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2011/2012 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní