440-4106/03 – VoIP (VoIP)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEH032 Ing. Ladislav Beháň, Ph.D.
PUT0013 Ing. Tomáš Putna
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SLI0075 Ing. Martina Skapová
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět technologii VoIP. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti VoIP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen pro studenty studijního programu Informační a komunikační technologie. Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi a standardy pro přenos hlasu v paketových sítích, s komunikačními protokoly H.323, SIP, MGCP, s prvky, které umožňují implementaci hlasových služeb v IP sítích. Rovněž je podstatná část věnována problematice zabezpečení kvality služby QoS. Laboratorní práce jsou zaměřené na protokolovou analýzu a studenti průběžně ve cvičeních pracují na semestrální projektu ústředny páté generace, cílem projektu je zprovoznit SoftSwitch na otevřeném řešení, lze si vybrat z projektů Asterisk, GnuGK nebo SIP SER. Komunikační standardy jsou již delší dobu formovány snahou o vytváření sítí s integrovanými službami, které jsou schopny nad jedinou infrastrukturou přenášet data, hlas nebo video. Sítě nové generace ve značné míře využívají techniky souborně označované jako Voice over IP a VoIP je signifikantním směrem dalšího vývoje komunikací.

Povinná literatura:

M. Voznak, Voice over IP, VŠ skripta, VŠB-TUO, 252 str., 2014 Přednášky dostupné v Moodle

Doporučená literatura:

VOZŇÁK, M., ŘEZÁČ, F., ASTERISK: teorie a praxe, 2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Student může získat max. 40 bodů, během semestru získává body za lab. práce max. 15 bodů a za semestrální projekt max. 25 bodů, pro udělení zápočtu musí získat min. 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Jsou vyžadovány znalosti počítačových sítí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Real Time Protocol RTP, RTCP, SRTP, Metody kódování a dekódování hlasu, výpočet šířky pásma pro RTP. 2. Standard H.323, protokolový model, základní elementy - GK, TE, GW, MCU, Signalizace H.225.0 RAS, Q.931 a H.245, typy zpráv, meziústřednová signalizace. 3. Model spojení GRC a DRC, metoda Fast Connect, tunelování H.245, přenos faxů T.38. 4. Otevřené řešení H.323, návrh sítě a konfigurace GnuGK, GW pro propojení s PSTN. 5. SIP/SDP protokol, popis prvků - User Agent, Registrar, Redirect a Proxy server, SIP metody a odpovědi, SDP protokol, transakce a dialogy, offer/answer model. 6. SIPp – generátor SIP relací, gramatika SIP/SDP, sestavení praktického scénáře s autentizací. 7. Asterisk, SW pobočková ústředna, aplikace, dial plan, extensions, praktické použití SIP a IAX. 8. SIP a IAX trunk, jeho použití, bezpečnost SIP trunku, autorizace přístupu na trunk, pravidla pro modifikace čísel, práce s prefixy. 9. Asterisk – pokročilé služby, Presence a Instant Messaging, kalendáře, praktické použití presence s Jabber. 10. Asterisk billing - možnosti tarifikace provozu, CDR záznamy, praktická implementace pro Asterisk. 11. Kamailio, základy syntaxe, struktura konfigurace, moduly, statický routing, propojení s DB, možnosti DB, příprava a instalace DB, REGISTRAR modul, SIP NAT traversal, RTPPROXY, NATHELPER. 12. Aspekty kvality IP telefonie - MOS, PESQ, E-model a R-faktor, fragmentace, ztráty paketů, zpoždění a jitter, požadavky na síť (Intserv, Diffserv). 13. MGCP a Megaco/H.248, webRTC a nové trendy v IPtelefonii. 14. Výkonnové a penetrační testování VoIP instrastruktury. Cvičení: 1. kodeky, RTP - seznámení s labem, SW a HW klienti H.323 a SIP. T1 2. Úvod do H.323 - analýza H.323 pomocí Wireshark. T2 3. Asterisk - instalace, úvod, dialplan, extensions. T7 4. Asterisk - konfigurace SIP trunku. T8 5. Asterisk - pokročilé služby, IVR, Instant Messaging, Call centrum. T9 6. Asterisk - billing, účtování provozu, CDR záznamy, konfigurace billing centra. T10 7. Kvalita služeb v IP - MOS, E-model, R-factor. Konzultace semestrálního projektu. T12 8. Prezentace semestrálního projektu. T14 Laboratoře: 1. GnuGK - úvod, analýza H.225 a H.245 - hodnoceno 4 body. T3 2. GnuGK - konfigurace H.323 trunku, modely DRC a GRC - hodnoceny 2 body. T4 3. Analýza SIp signalizace a SIP hlavičky - hodnoceny 6 body. T5 4. Úvod do konfigurace Sipp + zadání semestrálního projektu 25b - hodnoceno 3 body. T6 5. Kamailio - úvod do Kamailio, základní konfigurace, režim SIP proxy, připojení databáze. T11 6. WebRTC, HTML5 - úvod, konfigurace WebRTC klienta na Asterisku. T13 Projekt: Semestrální projekt, návrh a realizace VoIP sítě na otevřeném řešení GnuGK, Kamailio nebo Asterisk.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní