440-4111/01 – Spojovací soustavy (SS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět funkci spojovacích systémů a používaným signalizacím. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti spojovacích soustav.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem spojovacích systémů od Strowgerova voliče až po softswitch sítě nové generace. Studenti získají všeobecný přehled spojovacích systémů, sítí a signalizací, který je potřebný pro základní orientaci v oblasti telekomunikací. V závěru semestru je ve spolupráci s Telefónica O2 organizována návštěva NOC v Praze, kde jsou předvedeny nástroje správy sítě.

Povinná literatura:

Přednášky http://homel.vsb.cz/~voz29/ss.html. VOZŇÁK,M. Spojovací systémy. Vysokoškolská skripta, 196 str.Vydavatel: VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1961-7

Doporučená literatura:

Camarillo,G., The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS). John Wiley & Sons, 2004, ISBN 978-0470871560.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 15 bodů ze cvičení, maxim. je možné získat 30 bodů za šest prací (každá za pět bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do spojovacích systémů, jejich rozdělení. Telefonní přístroje a napájecí můstky. 2. Analogové systémy, volič a křížový spínač. 3. Signalizace linková a registrová, K+MFC-R2, EM. 4. Digitální spojovací systémy. 5. Časové a prostorové spojování. 6. Signalizace v digitálních systémech a sítích, SS7, QSIG a DSS1. 7. Systémy EWSD a S12, principy a architektura 8. Synchronizace sítě. 9. Základy teorie hromadné obsluhy. 10. Hodnocení kvality řeči. 11. Číslování dle ITU-T E.164 a národní číslovací plán. 12. Přístupové sítě. 13. Síť nové generace, obecné principy IMS. 14. Signalizační úroveň v IMS. Cvičení: 1. Seznámení s obsahem cvičení a s prací v laboratoři. 2. Telefonní přístroj, Smyčková signalizace, Vyzvánění a kontrolní tóny, CLIP na analogových linkách a tarifní impulzy. 3. Voličové spojovací pole, síťování, skryté a zjevné směrování. 4. Spojovací systémy s křížovými spínači, ukázky MFC-R2, příprava měření. 5,6, 7. Lab. č.1 na téma Signalizace : Měření a analýza kontrolních tónů, smyčkové signalizace, DTMF, MFC-R2, EM, DSS1 a SS7. Bodováno: max. 10b. 8. Výukové programy: Spojovací pole, EWSD. Příprava před kontrolním testem. 9. Kontrolní test. Provozní zatížení - příklady. Bodováno: max. 10b. 10, 11. Lab. č.2 na téma provozní zatížení a hodnocení kvality hlasu. Bodováno: max. 10b. 12. Exkurze v dohledovém centru společnosti Telefónica O2, Olšanská v Praze. 13. Číslovací plán v ČR, legislativa a telekomunikační trh. 14. Pokročilé technologie v NGN a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2011/2012 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok