440-4112/02 – Vysokofrekvenční elektronika (VE)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Libor GajdošíkGarant verze předmětuDr. Ing. Libor Gajdošík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základními elektronickými obvody používanými v technice rádiových kmitočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní elektronické obvody v oblasti rádiových kmitočtů. Nejprve jsou probrány základní druhy modulací a jejich vlastnosti, modely a vlastnosti součástek na vysokých kmitočtech, selektivní filtry používané v oblasti rádiových kmitočtů. Pak jsou probírány zapojení a funkce elektronických oscilátorů, směšovačů, vysokofrekvenčních zesilovačů, násobičů kmitočtu, modulátorů a demodulátorů a jejich možnosti využití v rádiových přijímačích a vysílačích.

Povinná literatura:

Žalud V.: Moderní radioelektronika, BEN Praha, 2008 Gajdošík L.: Počítačová identifikace obvodů, VŠB Ostrava, 2008

Doporučená literatura:

Prokeš A.: Rádiové přijímače a vysílače přednášky, VUT Brno, 2002 Syrovátka B.: Rádiové přijímače a vysílače, ČVUT Praha, 2005 Syrovátka B.: Elektronika a přenos zpráv, ČVUT Praha, 1983 Syrovátka B.: Teorie a stavba elektronických zařízení, ČVUT Praha, 1976

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test 1, Test 2, Protokoly s laboratorních úloh, vypracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl mít dovednosti navrhovat a analyzovat jednoduché elektronické obvody a znát funkci a použití základních polovodičových součástek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Aktivní a pasivní součástky, jejich náhradní modely s parazitními prvky. 2. Rezonanční obvod a jeho VF vlastnosti. Princip rezonančních měřicích přístrojů. 3. Filtry pro VF techniku. 4. VF zesilovače širokopásmové, úzkopásmové. Millerova kapacita. Kompenzace parazitních vazeb. 5. Funkční bloky, oscilátory základní typy pro VF. 6. Modulace AM, FM, PM. Heterodyn, mezifrekvence, zrcadlový kmitočet. 7. Používání Y a S parametrů. Definice, převody. 8. Směšovače a násobiče kmitočtu. Omezovače amplitudy. 9. Funkční bloky, modulátory, demodulátory, Gilbertova buňka. 10. VF operační zesilovače, CFA, OTA, proudová a napěťová zpětná vazba. 11. Mikrovlné obvody, vlnovody, mikropásky, YIG. 12. Metody analýzy VF obvodů. Odvození Smithova diagramu. 13. Speciální součástky pro VF techniku, SRD, HEMT, IMPATT, TRAPATT, TWT, klystron, magnetron. 14: Šumy ve VF obvodech, základní pojmy. Cvičení: 1. Bezpečnostní školení. Výpočet prvků náhradních modelů součástek. Zadání projektu - návrh VF oscilátoru. 2. Laboratorní cvičení. Měření kmitočtových vlastností cívky, kondenzátoru a rezonančního obvodu. 3. Laboratorní cvičení. Měření kmitočtové charakteristiky vázaného rezonančního obvodu a keramického filtru. 4. Laboratorní cvičení. Měření měření vlivu Millerovy kapacity na kmitočtovou charakteristiku zesilovače. 5. Početní cvičení. Návrh antialiasingového kmitočtového filtru. 6. Laboratorní cvičení. Ověření vlastností AM,FM modulace generátorem a osciloskopem s FFT. 7. Test 1. 8. Laboratorní cvičení. Měření na směšovači a násobiči kmitočtů s použitím osciloskopu s FFT. 9. Početní cvičení. Kritéria stability obvodů. Příklady. 10. Laboratorní cvičení. Měření kmitočtové charakteristiky zesilovače s OTA. 11. Laboratorní cvičení. Měření s vlnovodem na 10 GHz. 12. Kontrola zadaného projektu. 13. Test 2. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.