440-4116/01 – Rádiové sítě II (RS II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních rádiových sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti.

Povinná literatura:

MICHALEK, Libor a Roman ŠEBESTA. Rádiové sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3559-4. HANUS, Stanislav. Bezdrátové a mobilní komunikace. 1. vyd. Brno: VUT, 2001, 134 s. ISBN 80-214-1833-8. EBERSPÄCHER, J. GSM: architecture, protocols and services. 3rd ed., English lang. ed. Chichester, U.K.: Wiley, c2009, ix, 326 p. ISBN 04-700-3070-4. KAPPLER, Cornelia. UMTS networks and beyond. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009, xxxi, 353 p. ISBN 04-700-3190-5. YI, SeungJune. Radio protocols for LTE and LTE-advanced. Hoboken: John Wiley, 2012, p. cm. ISBN 978-111-8188-538.

Doporučená literatura:

ŽALUD, Václav. Moderní radioelektronika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2000, 653 s. ISBN 80-860-5647-3. Ľubomír Doboš, Ján Dúha, Stanislav Marchevský, Vladimír Wieser. Mobilné rádiové siete. 1 vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2002, 312 s. ISBN 80-710-0936-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 10 laboratorních měření - celkem 30 bodů

E-learning

https://comtech.vsb.cz/moodle/course/view.php?id=26

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 8 laboratorních měření - celkem 30 bodů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do mobilních rádiových sítí, šíření rádiových vln v mobilních sítích. 2. Mobilní systémy 1. generace, mobilní systémy 2. generace (IS54, IS95, CDMAOne, PDC, iDEN, GSM). Systém GSM – architektura. 3. Systém GSM (kanály, modulace, mnohonásobný přístup, duplex, frekvenční pásma, burst, power-time template, rámcová struktura, frekvenční hopping, časová a frekvenční ynchronizace, measurement report, DRX, power control). 4. Zpracování signálu v systému GSM (zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání), zabezpečení informace (SIM karta, anonymita účastníka, autentitace, šifrování – použití TMSI, algoritmy A3, A5 a A8), služby v GSM (přenosové, telematické, doplňkové, s přidanou hodnotou), lokalizace v mobilních sítích. 5. Systém GSM (datové přenosy CSD, HSCSD, GPRS, EDGE). 6. Mobilní systémy 3. generace, systém UMTS (smysl zavedení UMTS, návaznost na IMT, standardizace, frekvenční pásma, architektura). 7. Fyzická vrstva UMTS (modulační technika, WCDMA, pojem CHIP, channelization a scrambling kód, makrodiverzita). 8. Systém UMTS (CS doména, PS doména, protokoly a kanály, signalizace, prametr Ec/Io, RSCP, handover). 9. Systém HSPA, HSPA+, technika HARQ, CQI, multi carrier. 10. Mobilní systémy 4. generace, systém LTE/SAE (architektura, fyzická vrstva eUTRAN, OFDM, MIMO) 11. Radio Resource Allocation (RRC) v systému LTE/SAE, cyklický prefix, vlastnosti rádiového kanálu, synchronizace. 12. Protokolová architektura systému LTE/SAE (logické, transportní a fyzické knály, mapování kanálů). 13. Další vývojové verze mobilních systémů (LTE Advanced Pro, LTE-B, LTE-C), systémy 5G, nové trendy v mobilních rádiových sítích. 14. Výstavba základnové stanice pro systém GSM, UMTS a LTE/SAE (legislativa, použité technologie, anténní systém, hygienické limity, optimalizace). Cvičení: 1. Náplň cvičení, seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře, bodové hodnocení, bezpečnostní školení. 2. Úvod do laboratorních měření č. 1 až 5. 3. Laboratorní úloha č.1 - Analýza identifikátorů v GSM a UMTS pomocí NetMonitor a FieldTest. 4. Laboratorní úloha č.2 - Analýza signalizace v GSM pomocí nástroje R&S TS5X-K1. 5. Laboratorní úloha č.3 - Analýza CS spojení technologie GSM pomocí analyzátoru R&S CMU-200. 6. Laboratorní úloha č.4 - Analýza fyzické vrstvy v GSM pomocí spektrálního analyzátoru R&S FSP-3. 7. Laboratorní úloha č.5 - Analýza fyzické vrstvy mobilních komunikačních systémů CDMA a WCDMA pomocí analyzátoru R&S FSH-8. 8. Test, úvod do laboratorních měření č. 6 až 10. 9. Laboratorní úloha č.6 - Analýza CS spojení technologie WCDMA/UMTS FDD pomocí analyzátoru R&S CMU-200. 10. Laboratorní úloha č.7 - Lokalizace v mobilních sítích. 11. Laboratorní úloha č.8 - Optimalizace a analýza provozu v mobilních sítích pomocí nástroje R&S ROMES4. 12. Laboratorní úloha č.9 - Analýza identifikátorů v GSM, UMTS a LTE pomocí nástroje Ascom TEMS 13. Laboratorní úloha č.10 - Měření výkonové úrovně na rádiové části základnové stanice, návrh a optimalizace pokrytí BTS. 14. Zápočet, náhradní cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 22
                Laboratorní měření Laboratorní práce 30  0
                Test Písemka 14  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 25
                Písemná část zkoušky Písemka 50  24
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 6  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok