440-4116/01 – Rádiové sítě II (RS II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních rádiových sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti.

Povinná literatura:

- MICHALEK, Libor, ŠEBESTA, Roman. Rádiové sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3559-4. (skripta průběžně aktualizovány, aktuální verze vždy v LMS) - HANUS, Stanislav. Bezdrátové a mobilní komunikace. 1. vyd. Brno: VUT, 2001, 134 s. ISBN 80-214-1833-8. - EBERSPÄCHER, J. GSM: architecture, protocols and services. 3rd ed., English lang. ed. Chichester, U.K.: Wiley, c2009, ix, 326 p. ISBN 04-700-3070-4. - KAPPLER, Cornelia. UMTS networks and beyond. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009, xxxi, 353 p. ISBN 04-700-3190-5. - YI, SeungJune. Radio protocols for LTE and LTE-advanced. Hoboken: John Wiley, 2012, p. cm. ISBN 978-111-8188-538. - AHMADI, Sassan. 5G NR: Architecture, Technology, Implementation, and Operation of 3GPP New Radio Standards. Academic Press, 2019. ISBN 9780128134023.

Doporučená literatura:

ŽALUD, Václav. Moderní radioelektronika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2000, 653 s. ISBN 80-860-5647-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 8 laboratorních měření - celkem 30 bodů

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 8 laboratorních měření - celkem 30 bodů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do mobilních rádiových sítí, šíření rádiových vln v mobilních sítích. 2. Mobilní systémy 1. generace - NMT, mobilní systém 2. generace - systém GSM (architektura, fyzická vrstva, burst, power-time template, časová a frekvenční synchronizace, measurement report). 3. Systém GSM (zpracování signálu, zabezpečení informace, autentifikace, lokalizace v GSM, datové přenosy CSD, HSCSD, GPRS, EDGE). 4. Mobilní systémy 3. generace - systém UMTS (architektura, fyzická vrstva, pojem CHIP channelization a scrambling kód, makrodiverzita). 5. Systém UMTS (měření rádiového kanálu, výpočet Ec/Io, RSCP, handover). 6. Systém UMTS (HSPA, HSPA+, technika HARQ, CQI, multi carrier). 7. Mobilní systémy 4. generace - systém LTE (architektura, fyzická vrstva eUTRAN, OFDM, SC-FDMA). 8. Systém LTE (rychlé rozvrhování, cyklický prefix, vlastnosti rádiového kanálu, výpočet RSRP, RSRQ, synchronizace). 9. Systém LTE (protokolová architektura, mapování kanálů, LTE Advanced Rel. 14, MIMO, Carrier Aggregation, VoLTE). 10. Mobilní systémy 5. generace - systém 5G (architektura SBA, NSA, SA, network slicing, rozdíly oproti LTE). 11. Systém 5G – fyzická vrstva NR (frekvenční pásma FR1-FR2, mapování, škálovatelný OFDM, CORESET, Massive MIMO). 12. Systém 5G (protokolová architektura, non-roaming a home-routed architektura, VoNR, VoWiFi), nové trendy v mobilních sítích (otevřené řešení pomocí openRAN, openAirInterface, OpenStack), 6G. 13. Výstavba základnové stanice pro mobilní systémy (použité technologie, anténní systém, legislativa, hygienické limity, optimalizace). 14. Exkurze na základnovou stanici mobilního operátora. Cvičení: 1. Náplň cvičení, seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře, bodové hodnocení, bezpečnostní školení. 2. Opakování, základy rádia 3. Úvod do laboratorních měření č. 1 až 8. 4. Laboratorní úloha č.1 - Měření výkonové úrovně na rádiové části základnové stanice 5. Laboratorní úloha č.2- Analýza fyzické vrstvy v GSM pomocí spektrálního analyzátoru R&S FSP-3. 6. Laboratorní úloha č.3 - Lokalizace v mobilních sítích. 7. Laboratorní úloha č.4 - Analýza CS spojení technologie GSM pomocí analyzátoru R&S CMU-200. 8. Laboratorní úloha č.5 - Měření parametrů rádiového kanálu technologie UMTS a LTE pomocí měřícího telefonu s aplikací TEMS Pocket 9. Laboratorní úloha č.6 - Analýza rádiového rozhraní 5G NR pomocí nástroje Keysight Nemo Outdoor 5G 10. Laboratorní úloha č.7 - Analýza fyzické vrstvy v GSM pomocí spektrálního analyzátoru R&S FSP-3 11. Laboratorní úloha č.8 - Analýza fyzické vrstvy mobilních komunikačních systémů pomocí analyzátoru R&S FSH-8. 12. Zápočtový test 13. Náhradní termín pro měření 14. Konzultace, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 22
                Laboratorní měření Laboratorní práce 30  0
                Test Písemka 14  0
        Zkouška Zkouška 56 (56) 25 3
                Písemná část zkoušky Písemka 50  24
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 6  1
Rozsah povinné účasti: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní