440-4116/02 – Rádiové sítě II (RS II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Michalek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět struktuře, koncepci a funkci rádiové sítě. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových buňkových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti budou seznámeni se strukturou a principem mobilních rádiových sítí. Pozornost bude věnována jak hlasové, tak i datové komunikaci, seznámí se s vývojovými trendy v dané oblasti.

Povinná literatura:

- MICHALEK, Libor, ŠEBESTA, Roman. Rádiové sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3559-4. (skripta průběžně aktualizovány, aktuální verze vždy v LMS) - HANUS, Stanislav. Bezdrátové a mobilní komunikace. 1. vyd. Brno: VUT, 2001, 134 s. ISBN 80-214-1833-8. - EBERSPÄCHER, J. GSM: architecture, protocols and services. 3rd ed., English lang. ed. Chichester, U.K.: Wiley, c2009, ix, 326 p. ISBN 04-700-3070-4. - KAPPLER, Cornelia. UMTS networks and beyond. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009, xxxi, 353 p. ISBN 04-700-3190-5. - YI, SeungJune. Radio protocols for LTE and LTE-advanced. Hoboken: John Wiley, 2012, p. cm. ISBN 978-111-8188-538. - AHMADI, Sassan. 5G NR: Architecture, Technology, Implementation, and Operation of 3GPP New Radio Standards. Academic Press, 2019. ISBN 9780128134023.

Doporučená literatura:

ŽALUD, Václav. Moderní radioelektronika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2000, 653 s. ISBN 80-860-5647-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 8 laboratorních měření - celkem 30 bodů

E-learning

https://comtech.vsb.cz/moodle/course/view.php?id=26

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů. 1 test - celkem 14 bodů 8 laboratorních měření - celkem 30 bodů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do mobilních rádiových sítí, šíření rádiových vln v mobilních sítích. 2. Mobilní systémy 1. generace - NMT, mobilní systém 2. generace - systém GSM (architektura, fyzická vrstva, burst, power-time template, časová a frekvenční synchronizace, measurement report). 3. Systém GSM (zpracování signálu, zabezpečení informace, autentifikace, lokalizace v GSM, datové přenosy CSD, HSCSD, GPRS, EDGE). 4. Mobilní systémy 3. generace - systém UMTS (architektura, fyzická vrstva, pojem CHIP channelization a scrambling kód, makrodiverzita). 5. Systém UMTS (měření rádiového kanálu, výpočet Ec/Io, RSCP, handover). 6. Systém UMTS (HSPA, HSPA+, technika HARQ, CQI, multi carrier). 7. Mobilní systémy 4. generace - systém LTE (architektura, fyzická vrstva eUTRAN, OFDM, SC-FDMA). 8. Systém LTE (rychlé rozvrhování, cyklický prefix, vlastnosti rádiového kanálu, výpočet RSRP, RSRQ, synchronizace). 9. Systém LTE (protokolová architektura, mapování kanálů, LTE Advanced Rel. 14, MIMO, Carrier Aggregation, VoLTE). 10. Mobilní systémy 5. generace - systém 5G (architektura SBA, NSA, SA, network slicing, rozdíly oproti LTE). 11. Systém 5G – fyzická vrstva NR (frekvenční pásma FR1-FR2, mapování, škálovatelný OFDM, CORESET, Massive MIMO). 12. Systém 5G (protokolová architektura, non-roaming a home-routed architektura, VoNR, VoWiFi), nové trendy v mobilních sítích (otevřené řešení pomocí openRAN, openAirInterface, OpenStack), 6G. 13. Výstavba základnové stanice pro mobilní systémy (použité technologie, anténní systém, legislativa, hygienické limity, optimalizace). 14. Exkurze na základnovou stanici mobilního operátora. Cvičení: 1. Náplň cvičení, seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře, bodové hodnocení, bezpečnostní školení. 2. Opakování, základy rádia 3. Úvod do laboratorních měření č. 1 až 8. 4. Laboratorní úloha č.1 - Měření výkonové úrovně na rádiové části základnové stanice 5. Laboratorní úloha č.2- Analýza fyzické vrstvy v GSM pomocí spektrálního analyzátoru R&S FSP-3. 6. Laboratorní úloha č.3 - Lokalizace v mobilních sítích. 7. Laboratorní úloha č.4 - Analýza CS spojení technologie GSM pomocí analyzátoru R&S CMU-200. 8. Laboratorní úloha č.5 - Měření parametrů rádiového kanálu technologie UMTS a LTE pomocí měřícího telefonu s aplikací TEMS Pocket 9. Laboratorní úloha č.6 - Analýza rádiového rozhraní 5G NR pomocí nástroje Keysight Nemo Outdoor 5G 10. Laboratorní úloha č.7 - Analýza fyzické vrstvy v GSM pomocí spektrálního analyzátoru R&S FSP-3 11. Laboratorní úloha č.8 - Analýza fyzické vrstvy mobilních komunikačních systémů pomocí analyzátoru R&S FSH-8. 12. Zápočtový test 13. Náhradní termín pro měření 14. Konzultace, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44  22
        Zkouška Zkouška 56  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok