440-4122/02 – Kódování (KOD)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti kódování informací s pohledu zabezpečení a spolehlivosti přenosu informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se v průběhu předmětu seznámí se základy kódování informací, bezpečnostními kódy pro detekci a samo-opravu chyb. Detailně, student: • porozumí sestavit vlastní blokové a neblokové kódy, • porozumí základnímu Huffmanův algoritmus pro kompresi, • porozumí principu bezpečnostních kódů, • porozumí podmínkám detekce chyb, • porozumí principu lineárních kódů, • porozumí principu generování kódového slova v lineárních kódech, • porozumí dekódování lineárních kódů a detekci a opravy chyb, • porozumí významu cyklických kódů pro přenos informací, • porozumí detekci chyb na základě pravděpodobnosti, • porozumí detekci chyb pomocí Viterbiho algoritmu, • porozumí lineárním síťovým kódům.

Povinná literatura:

• Kravecová, D.: Základy kódovania; skripta Technická univerzita v Košiciach, 2012; ISBN 978-80-553-1178-4. • Mareš, J.: Teorie kódování; skripta FJFI ČVUT Praha 2008; ISBN 978-80-01-04203-8 . • Adámek J.: Kódování a teorie informace; ČVUT Praha 1994, ISBN 80-01-00661-1. • Glavieux, A.: Channel coding in communication networks: from theory to turbocodes; London, ISTE, 2007; ISBN 19-052-0924-X.

Doporučená literatura:

• Šilhavý, P.: Přenos dat a kódování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO; Vysoké učení technické v Brně, 2013; ISBN 978-80-214-4827-8. • Adámek J.: Kódování, SNTL Praha 1989. • Reed I. S. and Xuemin Chen: Error-control coding for data networks; Kluwer 1999; ISBN 978-0-7923-8528-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze o jednotlivých kódech.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Kódování informací. • Aplikace blokového a neblokového kódu, prefixové kódy, Huffmanův kód. • Bezpečnostní kódy, podmínky, lineární kódy, perfektní kódy, paritní kódy. • Hammingův kód, konstrukce kódů. • Cyklický kód. • BCH kód. • Read-Solomon kód. • Konvoluční kód, Viterbiho dekódovací algoritmus. • Turbo kód. • Lineární síťové kódování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  12
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Účast není pivunná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.