440-4201/01 – Diplomový projekt II (DP II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity10
Garant předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2025/2026
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
CUB021 Ing. Jakub Čubík, Ph.D.
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
KEB32 Sylvie Keberlová
KOU137 Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
STR554 Ing. Daniel Stříbný
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
ZEL01 prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oboru telekomunikační techniky a zvládnout jeho řešení v týmu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit kolektivně v rámci diplomového projektu zadané úlohy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Diplomový projekt II je zaměřen na vypracování projektových úkolů podle podkladů vypracovaných v rámci předmětu Diplomový projekt I. Pod odborným vedením vedoucího projektu plní studenti úkoly jednotlivých etap daných harmonogramem projektu, spolupracují v týmu na jeho konečném řešení a připravují podklady pro věcné plnění etapy projektu, které vyústí v zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

Literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace s vedoucím diplomové práce. Dílčí úkoly a jejich hodnocení určuje v průběhu semestru vyučující - vedoucí projektového úkolu. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné řešení zadaného projektového úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Projekty: Student řeší pod vedením vyučujícího projektový úkol tématicky související s konkrétním zadáním diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplní cvičení jsou organizační informace o průběhu a absolvování předmětu. Náplní konzultací jsou následující aktivity: Organizační pokyny k následujícím cvičením, které proběhnou formou konzultací s vedoucími projektových úkolů. Konzultace a konkretizace definitivního zadání diplomové práce s vedoucím práce. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Konzultace s vedoucím projektového úkolu. Průběžná kontrola plnění harmonogramu. Ukončení etap dle formy dané harmonogramem (výkresová dokumentace, technická zpráva, funkční vzorek, zpracování závěrečné zprávy projektového úkolu apod.) Prezentace výsledků projektového úkolu. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná, ale je doporučená. Informace sdělené na seminářích nejsou jinde dostupné.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí komunikovat se svým vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní