440-4201/02 – Diplomový projekt II (DP II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity10
Garant předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
HOL570 Ing. Michael Holuša, Ph.D.
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KOU137 Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
MIL051 Ing. Martin Milata
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
PET63 Ing. Iva Petříková, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SVA162 Ing. Václav Svatoň, Ph.D.
SEB74 Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
TES10 Ing. Zdeněk Tesař
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VIT0028 Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oboru telekomunikační techniky a zvládnout jeho řešení v týmu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit kolektivně v rámci diplomového projektu zadané úlohy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Diplomový projekt II je zaměřen na vypracování projektových úkolů podle podkladů vypracovaných v rámci předmětu Diplomový projekt I. Pod odborným vedením vedoucího projektu plní studenti úkoly jednotlivých etap daných harmonogramem projektu, spolupracují v týmu na jeho konečném řešení a připravují podklady pro věcné plnění etapy projektu, které vyústí v zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

Literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace s vedoucím diplomové práce. Dílčí úkoly a jejich hodnocení určuje v průběhu semestru vyučující - vedoucí projektového úkolu. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné řešení zadaného projektového úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Projekty: Student řeší pod vedením vyučujícího projektový úkol tématicky související s konkrétním zadáním diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplní cvičení jsou organizační informace o průběhu a absolvování předmětu. Náplní konzultací jsou následující aktivity: Podmínky udělení zápočtu. Organizační pokyny k následujícím cvičením, které proběhnou formou konzultací s vedoucími projektových úkolů. Konzultace a konkretizace definitivního zadání diplomové práce s vedoucím práce. Týmová práce studentů pod odborným vedením vedoucího projektového úkolu. Konzultace s vedoucím projektového úkolu. Průběžná kontrola plnění harmonogramu. Ukončení etap dle formy dané harmonogramem (výkresová dokumentace, technická zpráva, funkční vzorek, zpracování závěrečné zprávy projektového úkolu apod.) Prezentace výsledků projektového úkolu. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku