440-4202/02 – Spolehlivost a diagnostika (SaD)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDR20 doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti spolehlivosti a diagnostiky. Rozumět principům kódování, zabezpečení a spolehlivosti přenosu informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní pojmy diagnostiky, generování strukturálních testů pro kombinační a sekvenční logické odvody, funkční testování, vestavěné diagnostické prostředky typu BIST, hraniční testování BST - Boundary Scan Testing. Základní pojmy ze spolehlivosti a výpočty parametrů spolehlivosti včetně Markovských modelů. Systémy odolné proti poruchám.

Povinná literatura:

Hlavička J., Kottek E., Zelený J.: Diagnostika elektronických číslicových obvodů, SNTL/ALFA (1982) Drábek V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986) Hlavička J. a kol.: Diagnostika mikroprocesorových systémů. ČSVTS, sv. 8, díl 1, (1985) Hlavička J., Racek S., Golan P., Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, ČVUT Praha 1992 Adámek J.: Kódování, SNTL Praha 1989 Adámek J.: Kódování a teorie informace; ČVUT Praha 1994, ISBN 80-01-00661-1 Schoen, J. M.: Performeance and Fault Modelling with VHDL. Prentice Hall (1992)

Doporučená literatura:

Parker K. P.: The Boundary-scan handbook; Kluwer 2003; ISBN 1-4020-7496-4 Crouch A. L.: Design for test, For digital IC'sand embedded core systems; Prentice Hall 1999; ISBN 0-13-0848-27-1 Abramovici M., Breuer M. A. and Friedman A. D.: Digital System Testing and Testable Design. IEEE PRESS 1990; ISBN 0-7803-1062-4 Bleeker H., Eijnden P. and Jong F.: Boundary-Scan Test, A practical Approach; Kluwer Academic Publishers 1993; ISBN 0-7923-9296-5 Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume I; Prentice Hall 1986; ISBN 0-13-308-230-X Pradham and etc.:Fault-Tolerant Computing, Theory and Techniques, Volume II; Prentice Hall 1986; ISBN 0-13-308-222-9 Reed I. S. and Xuemin Chen: Error-control coding for data networks; Kluwer 1999; ISBN 978-0-7923-8528-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze nad problémy moderního testování. Diskuze na téma spolehlivosti. Diskuze na téma kódování.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy diagnostiky. Modely poruch. Generování testů pro číslicové obvody. Intuitivní zcitlivění cesty. Metoda kritické cesty. Booleovské diference. Funkční testování. Diagnostické přístroje. DFT - Návrh snadno testovatelných systémů. BIST - Vestavěné testování. Hraniční testování - BST (Boundary-Scan Testing) a jeho varianty. Základní pojmy ze spolehlivosti. Výpočet spolehlivosti. Sériový, paralelní model. Stavový graf. Markovské spolehlivostní modely. Zálohované systémy, statická, dynamická a hybridní záloha. Systémy odolné proti poruchám. Zkoušky spolehlivosti. Přechod od spolehlivosti ke kvalitě. Kvalitativní třídy pro elektronické prvky. Screeningové testy, Systémy QPL a QML. Ukázka aplikace kvality v armádě, řešení odolnosti proti poruchám u raketoplánu NASA. Základní pojmy kódování. Komprese dat. Lineární kódy. Hamingovy kódy. Cyklické kódy. Konvoluční kódy. Cvičení: Modely poruch. Bezpečnostní školení. Sestavení diagnostických testů - citlivá cesta. Sestavení diagnostických testů - Kritická cesta. Sestavení diagnostických testů - Booleovská diference. Minimalizace testů. Výpočet spolehlivosti - sériový, paralelní model. Výpočty spolehlivosti - stavový graf. Výpočet spolehlivosti - Markovské spolehlivostní modely. Výpočty spolehlivosti - Markovské spolehlivostní modely. Zkoušky spolehlivosti. Lineární kódy. Komprese dat Projekty: Sestavení testu pro daný číslicový systém. Zkoušky spolehlivosti. Sestavení kontrolní matice lineárního kódu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44  5
        Zkouška Zkouška 56  7 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.