440-4206/02 – Nekomunikační aplikace optických vláken (NAOV)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumění základním dějům a principům vláknově optických senzorů a jejich odlišnostem vůči komunikačním optickým vláknům. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni použít či řešit měření a úlohy z oblasti vláknově optických senzorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s využitím optických vláken nejen jako média používaného v komunikacích, ale i jako prvku vhodného pro senzorická použití. Studenti jsou seznámeni s rozdíly mezi komunikačními a senzorickými vlákny, s rozdělením vláknově optických senzorů, dále pak se základními vlastnostmi, principy a ději, kterých se u těchto vláken pro senzorické aplikace využívá a také s praktickými aplikacemi těchto senzorů.

Povinná literatura:

UDD, E.: Fiber Optic Sensors: An Introduction for Engineers and Scientists. John Wiley and sons, Inc. (1991), ISBN 0-471-83007-0. LOPÉZ-HIGUERA, J. M.: Handbook of optical fibersensing technology. John Wiley and sons, Ltd. (2002), ISBN 0-471-82053-9. Šiška, P. a kolektiv: Nekomunikační Aplikace Optických Vláken, studijní podklady předmětu, 99 str.

Doporučená literatura:

Krohn, D. A.: Fiber Optic Sensors - Fundamentals and Applications. 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru musí studenti absolvovat 2 testy a vypracovat 8 protokolů z měření.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadadvky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Rozdíly mezi komunikačními a senzorickými vlákny, Použití optických vláken a jejich vlastnosti jako senzory, Rozdělení druhů a typů senzorů. 2) Popis fyzikálních principů a dějů využitých při snímání. Modulátory optického záření pro optické senzory. 3) Intenzitní senzory. 4) Interferometrické senzory, Sagnac a Michelsonův interferometr. 5) Mřížkové optické senzory, Výroba mřížek, použití, senzory s příčným nebo podélným mřížkováním. 6) Polarizační senzory, Fotoelastický efekt. 7) DTS, Princip OTDR, OFDR, Rayleighův, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Princip DTS. 8) Aplikace optických senzorů, teplotní, tlakové, kapalinové, proudění, poziční, chemické, vibrační, proudové, napěťové, biomedicínské. Laboratoře: 1) Interferometrické měření s Mach-Zehnderovým interferometrem. 2) Měření s OTDR metrem. 3) Měření s DTS systémem. 4) Intenzitní senzory - vertikální posuv. 5) Intenzitní senzory - horizontální posuv. 6) Měření teplotní závislosti Braggovské mřížky. 7) Identifikace barviva v látce. 8) Stanovení množství barviva v látce. Cvičení: Úvodní seznamovací cvičení, bezpečnost práce v laboratoři. Dvě výpočetní cvičení v průběhu semestru. Dvě cvičení určené pro absolvování testů. Poslední cvičení v semestru je určeno jako náhradní termín pro případné doměření laboratorních úloh, či absolvování náhradního testu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné (účast doporučena), cvičení mají povinnou účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.