440-4209/02 – Diplomový projekt III (DP III)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity16
Garant předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2025/2026
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
FAJ072 Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
GAJ10 Dr. Ing. Libor Gajdošík
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KAP063 Ing. Lukáš Kapičák
KEB32 Sylvie Keberlová
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
LAT04 Ing. Jan Látal, Ph.D.
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
MER70 Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
MIC26 Ing. Libor Michalek, Ph.D.
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
NEV05 Ing. Pavel Nevlud
PAR0038 Ing. Pavol Partila, Ph.D.
ROZ132 Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
REZ106 Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
SKA109 Ing. Jan Skapa, Ph.D.
SIS017 doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
ZEL01 prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět zadanému úkolu z oblasti telekomunikační techniky a zvládnout samostatně jeho řešení. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit v rámci diplomové práce zadané odborné téma.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Diplomový projekt III zaměřen na zpracování dokončení diplomové práce.

Povinná literatura:

1. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce [online]. Ostrava: VŠB-TUO, FEI, [2011] [cit. 2014-02-01]. Dostupný z WWW: http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/informace-pokyny/pokyny-zpracovani-bp-dp/ 2. Odborná literatura dle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

1. MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. 2. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 3. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 4. MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2003: podrobná uživatelská příručka. Brno: CP Books, 2005. 5. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. [2005] [cit. 2008-06-20]. 6. Dostupný z WWW: http://www.citace.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru hodnotí a vede studenta po odborné stránce vedoucí diplomové práce, hodnocení prezentací a aktivit na seminářích provádí vyučující DPIII. V zápočtovém týdnu semestru hodnotí studenta katedrální komise. Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech úkolů (prezentace DP v semináři, splnění zadaných úkolů vedoucího DP, úspěšná prezentace DP před katedrální komisí) a odevzdaná DP.

E-learning

Další požadavky na studenta

Projekty: Zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Na seminářích jsou studenti seznámeni: - s doporučeními pro vypracování diplomové práce a pro přípravu prezentace k obhajobě diplomové práce; - s požitím literatury - seznam bibliografických odkazů, citace, citát, parafráze; - s informacemi o průběhu státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové práce; - s vnitřními předpisy FEI VŠB-TUO týkajících se řádného ukončení studia; Studenti konzultují tvorbu diplomové práce se svým vedoucím a drží se jejich pokynů. Na závěr semestru zpravidla v zápočtovém týdnu představí svou diplomovou práci 3-členné katedrální komisi formou prezentace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2025/2026 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná, ale je doporučená. Informace sdělené na seminářích nejsou jinde dostupné.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí komunikovat se svým vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní