440-4216/01 – Radiokomunikační technika (RT II)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Marek Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO133 Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
TOM551 Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student detailně pochopí základní funkce jednotlivých bloků rádiových přijímačů a vysílačů. Bude obeznámen s technikou jednofrekvenčních sítí, komunikace prostřednictvím rozprostřeného spektra, šumy a interferencemi. Je doporučeno absolvovat předmět Radiokomunikační technika 1.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět má za úkol studenta detailně obeznámit se základními bloky radiokomunikačního řetězce. Důraz je zejména kladen na část vysílače a přijímače, konstrukční prvky rádiových systémů, trunkové sítě, jednofrekvenční sítě a komunikace prostřednictvím rozprostřeného frekvenčního spektra. Další část předmětu se pak zabývá šumy, rušení, zaměřování zdrojů rušení v prostoru a systémy pro rádiové určování polohy. Je doporučeno absolvovat předmět Radiokomunikační technika 1.

Povinná literatura:

ŽALUD, Václav. Moderní radioelektronika . 1. Praha : BEN, 2000. 656 s. ISBN 80-86056-47-3.

Doporučená literatura:

ŽALUD, Václav. DOBEŠ, Josef. Moderní radiotechnika . 1. Praha : BEN, 2006. 768 s. ISBN 80-7300-132-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test získaných znalostí laboratorní měření

E-learning

http://comtech.vsb.cz/moodle

Další požadavky na studenta

Student se musí aktivně podílet na řešení semestrálního projektu. Je doporučeno absolvovat předmět Radiokomunikační technika 1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět má za úkol studenta detailně obeznámit se základními bloky radiokomunikačního řetězce. Důraz je zejména kladen na část vysílače a přijímače, konstrukční prvky rádiových systémů, trunkové sítě, jednofrekvenční sítě a komunikace prostřednictvím rozprostřeného frekvenčního spektra. Další část předmětu se pak zabývá šumy, rušení, zaměřování zdrojů rušení v prostoru a systémy pro rádiové určování polohy. Je doporučeno absolvovat předmět Radiokomunikační technika 1. Přednášky: 1. Úvod do radiokomunikační techniky (matematický aparát, veličiny). 2. Specifické vlastnosti jednotlivých frekvenčních pásem (šíření vln v EKV/SKV pásmech). 3. Měřicí přístroje v radiotechnice (osciloskop, spektrální analyzátor, VNA). 4. Šumy, rušení, interference, fitry (analýza, matematický popis). 5. Funkční bloky moderního přijímače a vysílače I. (VF vstupní díl, sw přijímač, kognitivní rádio). 6. Funkční bloky moderního přijímače a vysílače II. (výkonové koncové stupně, směšovače, budiče) 7. Konstrukční prvky rádiových systémů (VF relé, útlumový článek, předzesilovač, rotátor a elevátor). 8. Profesní a průmyslová radiokomunikační technika (převaděče, trunkové sítě, dálkové ovladače strojů). 9. Systémy pro rádiové určování polohy a zaměřování interferencí (zaměřovací metody a zaměřovače). 10. SW návrh rádiového systému. Cvičení: 1. Seminární - výpočetní cvičení – Matematický aparát v radiokomunikační technice. 2. Seminární - Výpočet útlumového článku, rozdvojky. 3. Seminární - Výpočet slučovače, kanálového a pásmového filtru. 4. Seminární - Test 5. Laboratorní - Seznámení s laboratorním měřením 1-5. 6. Laboratorní měření 1.: Analýza frekvenčního spektra neznámého zařízení. 7. Laboratorní měření 2.: Návrh a ověření impedančního přizpůsobení vysílače. 8. Laboratorní měření 3.: Měření útlumu vf prvků. 9. Laboratorní měření 4.: Měření vlivu impedančního přizpůsobení na vlastnosti antény. 10. Laboratorní měření 5.: Zaměření zdroje rušení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  24
        Zkouška Zkouška 55 (55) 23 3
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 10  1 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 45  18 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 zimní