440-4217/02 – Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity4
Garant předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV24 Ing. Radek Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je nabytí praktických znalostí o zabezpečovacích systémech po hardvérové, softvérové a teoretické stránce.Absolvent předmětu je schopen navrhnout a realizovat zabezpečovací systém.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je nabytí praktických znalostí o zabezpečovacích systémech po hardvérové, softvérové a teoretické stránce.Absolvent předmětu je schopen navrhnout a realizovat zabezpečovací systém.

Povinná literatura:

1. Flajzar, T.: GSM alarm - přenos poplachu na mobilní telefon. BEN, 2005. 2. Krejčiřík, A.: SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS. BEN, 2004. 3. Fennelly, L.J.: Effective Physical Security. Elsevier, 2013. ISBN 978-0-12-415892-4.

Doporučená literatura:

Křeček, S. : Příručka zabezpečovací techniky. BEN, 2002. Baker, P.R. - Benny, D.J. : The Complete Guide to Physical Security. CRC Press, Boca Raton, 2013. ISBN 978-1-4200-9963-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení : Podstatou cvičení je práce na 3 projektech P1 P2 P3. Projekty mohou být standardní nebo individuální. Standardní projekty : P1….. Naprogramování šifrovaného přenosu dat. 0 nebo 2 nebo 8 bodů P1 se odevzdává ve 4. týdnu semestru. P2….. Komunikace procesoru s čipy Dallas. 0 nebo 2 nebo 15 bodů P2 se odevzdává v 7. týdnu semestru. P3….. Vytvoření úplného zabezpeč. zařízení s vazbou na mobilní telefon. 0 nebo 2 nebo 25 bodů P3 se odevzdává ve 14. ev. 15. týdnu Individuální projekty - studenti mohou navrhnout obsah vlastních projektů. Je na učiteli, aby návrhované projekty posoudil a schválil. Obsah cvičení : 1. Bezpečnostní proškolení, bodovací systém v tomto předmětu, standardní projekty P1, P2, P3. Zahájení prací na P1. 2. Práce na P1. 3. Práce na P1. 4. Práce na P1. Předvedení P1 ve funkci. Bodové ohodnocení P1. 5. Práce na P2. 6. Práce na P2. 7. Práce na P2. Předvedení P2 ve funkci. Bodové ohodnocení P2. 8. Práce na P3. 9. Práce na P3. 10. Práce na P3. 11. Práce na P3. 12. Práce na P3. 13. Práce na P3. 14. Práce na P3. Předvedení P3 ve funkci. Bodové ohodnocení P3. 15. Práce na P3. Předvedení P3 ve funkci. Bodové ohodnocení P3. Zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
440-2302 MT I Mikropočítačová technika I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Senzory používané v zabezpečovacích systémech, principy a vlastnosti. 2. Bezdrátové GSM moduly, příklad – SIM300D. 3. Šifrování při přenosu dat. 4. Procesor ve funkci řídicího obvodu zabezpečovacího systému, kritéria jeho volby. Příklad – aplikace PIC18F46K22 v zabezp. systému. 5. Odolnost zabezpečovacího systému proti zmaření funkce jakýmkoliv způsobem. Profesionální testy. 6. Zpracování signálů v zabezpečovacích systémech. 7. Zpracování obrazu v zabezpečovacích systémech. GSM kamera EYE-02. 8. Čipové karty, kontaktní a bezkontaktní systémy. Příklad – identifikační čipy Dallas DS1990R-F3. 9. Komponenty a systémy pro zabezpečení automobilů. 10. Profesionální zabezpečovací systémy komerčně vyráběné. 11. Přenos informace po střídavé napájecí soustavě 230V. 12. Jendnoduchá obvodová řešení zabezpečovacích systémů (bezprocesorová) . 13. Spolehlivost systémů, spolehlivostní modely, dynamické a hybridní zálohování. 14. Napájení zabezpečovacích systémů, fotovoltaické panely, soudobé typy akumulátorů. 15. Legislativa související se zabezpečovacími systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní