440-4220/01 – Pokročilé síťové technologie (PST)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Machník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC24 Ing. Petr Machník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozumět moderním síťovým technologiím v prostředí Internetu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti pokročilých síťových technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Pokročilé síťové technologie se věnuje třem oblastem, které jsou klíčové pro současné komunikační sítě v prostředí Internetu. Nejprve bude popsána technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) a její aplikace - MPLS VPN, MPLS – Traffic Engineering, AToM a VPLS. Dále bude věnována pozornost zabezpečení datové komunikace v prostředí Internetu pomocí různých typů virtuálních privátních sítí (VPN - Virtual Private Network) se zaměřením na IPsec VPN (Internet Protocol Security Virtual Private Network). Třetí oblastí zájmu tohoto předmětu je problematika kvality služby (QoS – Quality of Service) v počítačových sítích a použití různých nástrojů pro její implementaci.

Povinná literatura:

MACHNÍK Petr: Pokročilé síťové technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021.

Doporučená literatura:

DE GHEIN, Luc. MPLS Fundamentals. Indianapolis: Cisco Press, 2007. ISBN 978-1-58705-197-5. DEAL, Richard. The Complete Cisco VPN Configuration Guide. 1st ed. Indianapolis: Cisco Press, 2005. ISBN-13 978-1-58705-204-0. CARMOUCHE James Henry. IPsec Virtual Private Network Fundamentals. Indianapolis: Cisco Press, 2006. ISBN 1-58705-207-5. ODOM, Wendell, CAVANAUGH, Michael. Cisco QOS Exam Certification Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2004. ISBN 978-1-58720-124-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Znalosti jsou průběžně kontrolovány pomocí testů a laboratorních úloh. Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 15 (ze 40 možných).

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Základní znalosti počítačových sítí, směrování, subnetting.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Technologie MPLS – přínosy, historie, architektura, MPLS záhlaví, MPLS z pohledu RM OSI, LSR, LSP, FEC. 2. Technologie MPLS – protokoly pro výměnu značek, Label Distribution Protocol, tabulky LFIB a LIB. 3. Technologie MPLS VPN – VRF, route distinguisher, route target, přenos směrovacích informací v síti MPLS VPN, přenos datových paketů v síti MPLS VPN, BGP směrovací protokol. 4. Technologie MPLS Traffic Engineering, Any Transport over MPLS, Virtual Private LAN Service. 5. Technologie VPN – druhy VPN sítí a jejich základní vlastnosti, topologie VPN sítí, módy činnosti. 6. Technologie VPN – šifry (symetrické, asymetrické), hashovací funkce, autentizace, certifikační autorita. 7. Technologie IPsec VPN – protokoly ESP a AH, ISAKMP, fáze IKE. 8. Technologie GRE, PPTP, L2TP, SSL VPN. 9. Kvalita služby (QoS) – propustnost, zpoždění, variabilita zpoždění, ztrátovost paketů. Charakteristika různých typů dat. 10. Kvalita služby (QoS) - způsoby označení různých typů dat v záhlavích paketů a rámců různých protokolů a technologií, QoS modely (Differentiated Services, Integrated Services). 11. Kvalita služby (QoS) - metody obsluhy paketových front (FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBWFQ, LLQ). 12. Kvalita služby (QoS) - traffic policing a traffic shaping, nástroje pro předcházení stavům přetížení sítě (RED, WRED, ECN). 13. Vývoj komunikačních technologií, 40 a 100 Gigabit Ethernet, RPR (Resilient Packet Ring) sítě. 14. Rezerva. Cvičení: 1. Bezpečnostní školení. Seznámení s náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. Seznámení s vybavením laboratoře. 2. Laboratorní úloha - Technologie MPLS. 3. Laboratorní úloha - Technologie MPLS (samostatná práce - 4 body). 4. Laboratorní úloha - Technologie MPLS VPN. 5. Laboratorní úloha - Technologie AToM. 6. Laboratorní úloha - Technologie IPsec VPN. 7. Laboratorní úloha - Technologie IPsec VPN (samostatná práce - 4 body). 8. Kontrolní test č. 1 (10 bodů). Laboratorní úloha - Technologie IPsec a GRE v topologii hub and spoke. 9. Laboratorní úloha - Technologie IPsec a GRE v topologii hub and spoke (samostatná práce - 4 body). 10. Laboratorní úloha - Řízení provozu v síti. 11. Laboratorní úloha - Řízení provozu v síti (samostatná práce - 4 body). 12. Kontrolní test č. 2 (10 bodů). Laboratorní úloha - Metody obsluhy paketových front. 13. Laboratorní úloha - Metody obsluhy paketových front (samostatná práce - 4 body). 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 15
                Test Písemka 30  0
                Samostatná práce Laboratorní práce 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Test Písemná zkouška 40  20
                Ústní Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na všech laboratorních cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní