440-8401/04 – Právo v ICT (PICT)

Garantující katedraKatedra telekomunikační technikyKredity2
Garant předmětudoc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL0335 doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
VOZ29 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními instituty, se kterými se mohou potkávat ve své odborné praxi v oblasti Informačních a komunikačních technologií.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Studenti získají informace, jak funguje systém práva v ČR, a jak právo ovlivňuje ICT. Absolvent by dále měl získat přehled jak v oblasti soukromého, tak veřejného práva. V oblasti práva soukromého by měl získat zejména znalosti, které mu umožní uzavírat smlouvy jak ve světě reálném, tak virtuálním. Cílem předmětu je i získání znalostí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, ochrany dat, registraci domén, aj. Samostatná pozornost pak bude věnována odpovědnosti uživatele za jednání ve virtuálním prostředí. Student bude seznámen i s některými negativními jevy, které se ve virtuálním prostředí odehrávají.

Povinná literatura:

1. GERLOCH, A. - Teorie Práva, Aleš Čeněk 2009 2. POLČÁK, Radim a kol.- Introduction to ICT Law (Selected Issues), Masarykova Univerzita, 2007. 3. POLČÁK, Radim a kol. - Veřejné licence v České republice (dostupné na http://is.muni.cz/www/102870/Prirucka.pdf) 4. MAISNER M. a kol., Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR, 2011 5. JANSA L, OTEVŘEL P.: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

Doporučená literatura:

ŠTĚDROŇ B., Ochrana a licencování počítačového programu Wolters Kluwer ČR, 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student může získat během semestru max. 30 bodů zahrnující: • klauzurní práce 30 bodů, • minimum bodů ze zápočtu je 15 bodů.

E-learning

http://comtech.vsb.cz/moodle/

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet 2.Soukromé právo 3.Smluvní právo, elektronický podpis. 4.Odpovědnost na internetu 5.Legální základ činnosti ISP (internet service provider) 6.Úvod do práva duševního vlastnictví 7.Autorské právo 8.Ochrana software, licence 9.Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu 10.Případové studie 11.Domény a doménové spory 12.Počítačová kriminalita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Klauzurní práce Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku