448-0068/01 – Elektronická zařízení dráhových vozidel (EZDV)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Pavelek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Pavelek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV15 Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti pohonů dráhových vozidel.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty s principy činnosti základních polovodičových součástek a jejich použitím ve statických výkonových měničích. Jsou probírány jednotlivé skupiny statických polovodičových měničů a možnosti aplikace v pohonech dráhových vozidel. Je kladen důraz na pochopení základních principů regulace jednotlivých typů elektropohonů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z teorie základů elektrotechniky a elektroniky.

Povinná literatura:

Vondrášek, F.: Výkonová elektronika - 1. svazek. ZČU Plzeň, 1994 Vondrášek, F.: Výkonová elektronika - 2. svazek. ZČU Plzeň, 1994 Hála, J., Doubrava, J.: Elektronika. NADAS 1984

Doporučená literatura:

Odborné texty http://home.vsb.cz/tomas.pavelek/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na všech laboratorních cvičeních Celkem 4 lab. cvičení hodnocených max. 5 body, t.j. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení Povinné absolvování dvou kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Shrnutí základů elektrotechniky, funkce polovodičových součástek. Spínací součástky pro výkonovou elektroniku. Dioda, tyristory. Spínací součástky pro výkonovou elektroniku. Spínací tranzistory. Teorie statických měničů. Usměrňovače. Teorie statických měničů. Pulsní měniče. Teorie statických měničů. Střídače. Teorie statických měničů. Střídavé měniče. Stejnosměrné motory, možnosti regulace. Pohony se stejnosměrnými motory. Střídavé motory, možnosti regulace. Pohony se střídavými motory. Konkrétní aplikace pohonů v kolejových vozidlech. Regulace a řízení, snímače veličin. Používaná zapojení pohonných jednotek ve světě. Cvičení: Opakování základů elektrotechniky a elektroniky. Usměrňovače Pulzní měniče střídače Střídavé měniče Test 1 Stejnosměrné motory Střídavé motory Základy regulace Aplikace elektrických pohonů Test 2 Konzultace, zápočet Laboratoře: Laboratorní úloha č. 1 - Měření na usměrňovačích. Laboratorní úloha č. 2 - Měření na pulzním měniči Laboratorní úloha č. 3 - Měření na střídači Laboratorní úloha č. 4 - Měření na střídavém měniči Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Laboratorní úloha č.1 až 4

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.