448-0302/01 – Řídicí obvody polovodičových měničů (ŘOPM)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1L20 prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti řídicích obvodů polovodičových měničů, schopnost samostatné analýzy a syntézy řídicích obvodů polovodičových měničů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu řídicích obvodů polovodičových měničů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů výkonové elektroniky.

Vyučovací metody

Anotace

Moderní a účinné polovodičové měniče vyžadují nejen velice kvalitní spínací prvky, ale zejména promyšlený algoritmus spínání a optimální tvar řídicího signálu jednotlivých spínačů a účinný způsob jejich jištění. Všechny tyto funkce musí zajistit řídicí obvody daného měniče. Dříve byly tyto obvody realizovány převážně analogově, dnes převládá mikroprocesorové řízení a softwarově realizované algoritmy. Předmět seznamuje s oběma způsoby řešení, směřuje však k softwarovým metodám.

Povinná literatura:

Vondrášek, F.: Výkonová elektronika I.II. Skriptum VŠSE Plzeň 1981. Chlebiš, P.: Řídicí obvody polovodičových měničů. Syllaby katedry výkonové elektroniky a el. Pohonů. Černý, M.- Kreysa, K.-Šubrt, J.: Číslicová regulace elektrických pohonů. Praha, SNTL, 1984.

Doporučená literatura:

Odborné texty na adrese http://fei.vsb.cz/kat448/kat_448.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rozdělení, provedení a obecné požadavky na řídicí obvody polovodičových měničů. Řídicí obvody polovodičových měničů jako elektronický systém pracující v prostředí s vysokou úrovní rušení, komunikace řídicích obvodů s okolím, zadávání veličin. Budicí obvody tyristorů, vypínatelných tyristorů GTO a MCT. Budicí obvody bipolárních tranzistorů. Budicí obvody unipolárních tranzistorů a IGBT. Řídicí obvody měničů se síťovou komutací. Řídicí obvody pulsních měničů, realizace analogovými a číslicovými prostředky. Řídicí obvody napěťových střídačů. Způsoby řízení a realizace řídicích obvodů tyristorových napěťových střídačů. Řídicí obvody tranzistorových napěťových střídačů. Metody a algoritmy jejich řízení. Řídicí obvody proudových střídačů analogové, mikroprocesorové, algoritmy řízení. Řídicí obvody střídačů komutovaných zátěží. Metody řízení nepřímých měničů kmitočtu. Metody řízení a způsoby realizace řídicích obvodů přímých měničů kmitočtu. Moderní metody řízení polovodičových měničů s využitím mikroprocesorové techniky. Cvičení: Výpočet základních analogových obvodů pro řízení polovodičových měničů. Návrh kombinačních a sekvenčních obvodů pro řídicí obvody polovodičových měničů. Návrh částí řídicích obvodů usměrňovače. TEST č. 1 v rozsahu problematiky 1.- 4. Návrh řídicích obvodů pulsních měničů. Návrh řídicích obvodů měničů komutovaných zátěží. TEST č. 2 v rozsahu problematiky 6.-13. Laboratoře: Lab. úloha č. 1 - Budiče bipolárních a unipolárních tranzistorů. Lab. úloha č. 2 - Analogové řídicí obvody řízených usměřňovačů. Lab. úloha č. 3 - Číslicové řídicí obvody řízených usměrňovačů. Lab. úloha č. 4 - Mikroprocesorové řízení usměrňovačů systému na bázi I 80 186. Lab. úloha č.5 - PWM tranzistorového střídače Počítačové laboratoře: Návrh software řídicích obvodů tyristorového střídače s programovým úhlem 180°. Návrh algoritmů řízení měničů. Vývojový SW zajištěn v anglické verzi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.